โฆษกเพื่อไทย พา นร.ยื่นศาลปกครองกลาง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน เลื่อนสอบ TCAS

ข่าว

  โฆษกเพื่อไทย พา นร.ยื่นศาลปกครองกลาง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน เลื่อนสอบ TCAS

  ไทยรัฐออนไลน์

  17 มี.ค. 2564 17:54 น.

  โฆษกเพื่อไทย พร้อมทีมทนายพานักเรียนยื่นศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน เลื่อนการสอบ TCAS เหตุ วันสอบติดต่อกันหลายวิชา และไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19

  วันที่ 17 มี.ค. ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค และที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทย พร้อมกลุ่มนักเรียน รวม 6 คน เข้ายื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน กรณีการออกประกาศขององค์กรด้านการศึกษาให้ยืนยันการสอบ TCAS ตามกำหนดการเดิมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านการเตรียมความพร้อมของเด็กและการระบาดของโควิด-19 โดยล่าสุด ศาลปกครองกลาง แผนกคดีปกครอง ได้นัดไต่สวนฉุกเฉินคดีหมายเลขดำที่ 451/2564 ที่ น.ส.พรปวีณ์ พรทิพย์พิสุทธิ์ กับพวกรวม 6 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ก.ศึกษาธิการ กับพวกรวม 5 คน เพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องทั้ง 5 เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ การสอบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมชี้แจงด้วย

  โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก ยิ่งมีการเรียนออนไลน์ ยิ่งตอกย้ำภาพของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้นอีก หากดูจากตารางสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 พบว่า มีการจัดสอบติดต่อกัน มากกว่า 30 วิชา ในช่วงเวลา 22 วัน ทั้งการสอบ GAT PAT ONET TCAS และ 9 วิชาสามัญ ในระหว่างนั้นยังมีการสอบโควตาเข้าสาขาวิชาแพทย์ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค อย่างภาคอีสานยังมีการสอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้นเดือนเมษายน ยังมีการสอบวิชาเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น ในระหว่างนั้นโรงเรียนบางแห่งยังมีการจัดสอบปลายภาคด้วย

  นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งหมดยังมีความบกพร่องในการบริหารจัดการ ไม่มีการประกาศมาตรการป้องกันโรคอย่างชัดเจน ไม่แสดงตัวอย่างการป้องกันโรคเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนได้เตรียมพร้อมก่อน ซึ่งการที่ ทปอ.ออกมาแจงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ส่วน สทศ.ประกาศมาตรการป้องกันไว้ในเว็บไซต์ของ สทศ. ไม่ตอบโจทย์และขาดความรู้ความเข้าใจในมุมของผู้เข้าสอบ ซึ่งตนเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับมาตรการการป้องกันในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และต้องแจ้งกำหนดเวลาในแต่ละมาตรการ เพราะผู้เข้าสอบจะรู้เพียงตารางสอบวิชาแรก คือ GAT ซึ่งเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น. แต่ไม่รู้ในรายละเอียดว่าจะต้องเข้าไปถึงสนามสอบก่อนเวลามากน้อยเพียงใด และมาตรการป้องกันโรคดำเนินการในส่วนใดของสนามสอบ ทั้งหมดถือเป็นการผลักภาระให้ผู้เข้าสอบไปเผชิญสถานการณ์หน้างานด้วยตัวเองโดยขาดความรับผิดชอบของผู้ใหญ่

  "ในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์และคลุกคลีกับนักเรียนนักศึกษามาก่อน จริยธรรมทางวิชาชีพของครูผู้สอนสำคัญที่สุด นักเรียนนักศึกษาควรได้รับการปกป้อง ส่วนผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อการเรียนมากที่สุด อย่าลืมว่าอนาคตของประเทศอยู่ในมือเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต" ผศ.ดร.อรุณี กล่าว

  นางสาวพรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ร่วมกับเพื่อนนักเรียนรวม 6 คน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลในครั้งนี้ว่า ตนเองเห็นว่าระบบการสอบคัดเลือกกลาง เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 นั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะเข้าสอบต้องเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนจนจบการศึกษาชั้น ม.6 แต่เนื่องจากเมื่อปลายปี 2563 ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปิดเรียนเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน ทำให้โรงเรียนต่างๆ ต้องเลื่อนการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2563 ออกไป ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสอบ TCAS จึงควรเลื่อนการกำหนดการสอบที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 30 ก.ค. 63 ออกไปก่อน เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้สอบเสร็จ และจบการศึกษาก่อน หลังจากนั้นเข้าสอบ TCAS ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะมีการกำหนดช่วงเวลาการสอบ TCAS ห่างจากการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.6 ประมาณ 2 สัปดาห์ การที่ไม่มีการเลื่อนสอบทำให้การสอบปลายภาคของนักเรียนและการสอบ TCAS ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน และบางโรงเรียนต้องมีการเริ่มสอบ TCAS ก่อนที่เด็กจะสอบปลายภาค กลุ่มตนเองจึงเห็นว่าการไม่เลื่อนสอบออกไป และให้มีการสอบตามกำหนดการเดิม เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ และยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องมีภาระในการสอบติดต่อกันหลายวัน ซึ่งตนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในครั้งนี้ และจะขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว โดยให้มีการชะลอการสอบ TCAS ออกไปก่อน 1 ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียน ม.6 เสร็จสิ้นแล้ว
       
  นางสาวพรปวีณ์ ได้กล่าวต่อไปว่า กลุ่มตนเองได้เรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 แล้ว โดยมีนักเรียนที่สนับสนุนให้มีการเลื่อนสอบเกือบหนึ่งหมื่นคน ซึ่งตนเองได้ส่งรายชื่อดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยแล้ว

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19เพื่อไทยเลื่อนสอบ TCASTCASไต่สวนฉุกเฉินร้องศาลปกครองกลางศาลปกครองอรุณี กาสยานนท์โฆษกเพื่อไทยพรปวีณ์ พรทิพย์พิสุทธิ์ONETชนินทร์ รุ่งธนเกียรติสถานการณ์โควิดข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15:27 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์