ไลฟ์สไตล์
100 year

รัฐบาลลุยแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ มุ่งระงับข้อพิพาทเป็นธรรม

ไทยรัฐออนไลน์
27 ก.พ. 2564 10:41 น.
SHARE

“รัชดา” เผย รัฐบาลเดินหน้าแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนเข้าถึงกลไกระงับข้อพิพาทที่เป็นธรรม กฎหมายทันสมัย ตั้งเป้าปี 65 ต้องมีวิธีพิจารณาคดีและบุคลากรอย่างเพียงพอ

วันที่ 27 ก.พ. 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภายในปี 2565 ตั้งเป้าไว้จะต้องมีวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบสืบสวนสอบสวน ระบบนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการพิจารณาคดี ระบบบังคับคดี การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนการเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือก มีบทลงโทษทางแพ่งและอาญาและการเข้าถึงการพิจารณาความได้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... พัฒนากระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าที่จำเป็น และไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามของประชาชน รวมถึงสอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายไปแล้ว 13 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ในปี 2565 จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องนี้ อย่างน้อย 30 ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม 20 ฉบับ และจัดทำกฎหมายใหม่ 10 ฉบับ
 
“การปฏิรูประบบยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบที่ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีกลไกระงับข้อพิพาทที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิรูปประเทศรัฐบาลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 20:52 น.