ไลฟ์สไตล์
100 year

สคช.หนุนทางรอด หามาตรการช่วยเหลือคนในอาชีพ ได้รับผลกระทบ โควิด-19

ไทยรัฐออนไลน์
25 ม.ค. 2564 10:28 น.
SHARE

สคช.หนุนทางรอดในยุคโควิด-19 ระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพื่อหามาตรการช่วยเหลือคนในอาชีพ ให้สร้างอาชีพที่ 2 และ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

วันที่ 25 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการ สคช. โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สคช. เป็นประธานการประชุม และในฐานะที่เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ระดมทุกความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในมิติแรงงาน อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อหามาตรการช่วยเหลือคนในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้สามารถเข้าสู่สภาพคล่องให้ได้โดยเร็ว

ข่าวแนะนำ

ด้าน ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเสริมว่า สคช. จะพลิกวิกฤติการระบาดของโรค อาศัยช่วงที่คนระมัดระวังตัวในการเดินทาง อยู่แต่บ้าน มาสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาทักษะ สมรรถนะในอาชีพ สามารถนำความรู้ไปสร้าง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสร้างอาชีพทางรอดอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 ได้ ภายใต้แนวคิด สคช. ช่วยไทย สร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งนี้ สคช. ได้ออกมาตรการแนวทางการช่วยเหลือ ได้แก่

มาตรการที่ 1 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ ด้านการใช้ อีคอมเมิร์ซ โดยค่าสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะ ปกติเก็บ 300 บาท แต่ลดเหลือ 150 บาท ค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานสมรรถนะ อีคอมเมิร์ซ ระดับ 1 ปกติเก็บค่าธรรมเนียมการประเมิน (สอบ) เป็นเงิน 400 บาท เหลือเก็บเพียง 150 บาท ระดับ 2 ปกติเก็บ 500 บาท แต่ สคช. จะสนับสนุนให้ 250 บาท เหลือเก็บค่าธรรมเนียมการสอบเพียง 250 บาท ทั้งนี้สงวนสิทธิ์คนละ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เบื้องต้นกำหนดงบประมาณสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 คน นอกจากนี้ให้ลดค่าธรรมเนียมการประเมิน (สอบ) ตามมาตรฐานอาชีพต่างๆ จากเดิมเก็บ 500 บาท ลดเหลือเก็บเพียง 250 บาท เท่านั้น

มาตรการที่ 2 สนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะเต็มจำนวนในบางอาชีพ ได้แก่ การประเมินมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency), การประเมินมาตรฐานสมรรถนะด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน โดยให้เก็บเฉพาะค่าสมัครสอบ แต่เก็บค่าสมัครเพียงครึ่งเดียวโดยค่าสมัครสอบ 300 บาท เก็บเพียง 150 บาท เท่านั้น

นอกจากนี้ สถาบันฯ จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินตามมาตรฐานอาชีพให้กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี และกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาชีพที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่สถาบันฯ จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานอาชีพเต็มจำนวน ได้แก่ อาชีพช่างทำผม อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี อาชีพเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง ต่อยอดการสร้างแพลตฟอร์มตลาดดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้วย

มาตรการที่ 3 การจัดอบรมออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ นำร่อง 10 อาชีพ ที่ สคช. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิ เทคนิคการแต่งหน้า, เทคนิคการทำผม, ทำตลาดออนไลน์, เทคนิคเมนูง่ายๆ แต่อร่อยอย่างเชฟระดับโลก, เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการขาย, ตัดต่อ ทำคลิปง่ายๆ เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ, เป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพด้วยกูรูที่ได้การันตีมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024, เทคนิคง่ายๆ ในการดูแล เข้าใจผู้สูงอายุ และเด็ก รวมทั้งเทคนิคง่ายๆ ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีการมอบใบประกาศให้ด้วยสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

สำหรับการจัดอบรม จะดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีทั้งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ หรือช่องทางยูทูบ ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Training ของสถาบันฯ ผู้ที่เข้าอบรมจะได้เทคนิคต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ในชีวิตประจำวัน เสริมทักษะในอาชีพ รวมทั้งนำไปต่อยอดขยายผลให้กับธุรกิจ หรือในอาชีพของตัวเอง จนสามารถสร้างเป็นอาชีพทางรอดอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 ได้ด้วย นับเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน (Life Long Learning) ตามแนวทางรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการอบรม รวมทั้งประกาศการลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้จากในเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) www.tpqi.go.th

ทั้งนี้ การกลับมาของ “โควิด-19” ระลอกใหม่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่งผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่าฉุดให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดำดิ่งไปไม่น้อย

รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้พยายามออกแบบทิศทางการขับเคลื่อนประเทศให้ล้อไปกับวิกฤติที่เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เรารู้กันดีอยู่ว่า เราพึ่งพาตัวเองได้ ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การบริหารงบประมาณรายจ่ายทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน และที่แน่นอนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งในแง่ธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก

ด้วยนโยบายของรัฐบาลนับเป็นหัวใจให้ทุกหน่วยงานต้องปรับตัว ระดมทุกความคิด ทุกสรรพกำลัง เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถเดินต่อไปได้ หรือแม้จะทำอย่างไร ที่จะช่วยพยุงเงินในกระเป๋าของประชาชนยังคงมีอยู่มีใช้ รวมไปถึงมีมากขึ้นในยุควิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมดูแล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สานนโยบายเพื่อมาต่อยอดทางความคิด และการดำเนินงานทันที

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดวัคซีนโควิดโควิดวันนี้สคช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาสร้างอาชีพที่ 2สร้างอาชีพข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 06:50 น.