ไลฟ์สไตล์
100 year

รัฐบาลไม่ลงทุนแล้วใครจะลงทุน?

ลม เปลี่ยนทิศ14 ม.ค. 2564 05:01 น.
SHARE

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกทีวีทางสถานี NBT เช้าวันจันทร์ เพื่อมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2565 ให้หน่วยงานทั่วประเทศ ครม.มีมติวันที่ 5 มกราคม เห็นชอบวงเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากงบปี 64 (3.28 ล้านล้านบาท) จำนวน 185,962.5 ล้านบาท เนื่องจากข้อจำกัดด้านการจัดเก็บรายได้ คาดว่าปี 65 จะจัดเก็บรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 64 จำนวน 277,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด จึงต้องปรับลดวงเงินงบประมาณลง

นายกฯขอให้ทุกหน่วยงาน บริหารงบรายจ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน นายกฯขอให้หน่วยงานราชการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานมากขึ้น เช่น การประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ รายจ่ายที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนให้ชะลอออกไปก่อนหรือยกเลิก เน้นให้ความสำคัญกับ กลุ่มเปราะบาง คือ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้มีรายได้เพียงพอดำรงชีวิต ลดความเสี่ยงจากผลกระทบโควิด-19 และส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มอำนาจการถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อปท.

ข่าวแนะนำ

การจัดทำ คำของบประมาณ ต้องให้ความสำคัญลำดับแรกกับ การพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 4 ประเด็น ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรับมือและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ปกติโดยเร็ว โดยให้จัดทำคำของบประมาณ ภายในวันที่ 15 มกราคม คือวันพรุ่งนี้

นายกฯไม่ได้ให้รายละเอียด “แผนแม่บทเฉพาะกิจ 4 ประเด็น” ผมเลยขอนำมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็แล้วกัน ท่านผู้อ่านจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 4 ประเด็น เป็นแผนเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ระบุถึง การพัฒนา 4 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า (2564–2565) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพไทยให้ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy) (เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ 2.การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 3.การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 4.การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ

ในภาพรวม ผมเห็นด้วยกับแผนแม่บทเฉพาะกิจนี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนในอนาคต แต่ผมไม่เห็นด้วยกับนายกฯที่ให้ปรับลดวงเงินงบประมาณปี 65 ลงเหลือ 3.1 ล้านล้านบาท น้อยกว่างบปี 64 (3.28 ล้านล้านบาท) เพราะ การเสริมสร้างศักยภาพประเทศ ให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าปกติ เมื่อรัฐบาลไม่กล้าลงทุน แล้วใครจะกล้ามาลงทุน แค่ได้ยินข่าวการลดวงเงินงบประมาณปี 65 ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจก็หดหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ผมขอเสนอให้ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ เปลี่ยนใจ เพิ่มงบปี 65 ให้สูงกว่างบปี 64 ถ้าเป็นไปได้ ให้เพิ่มงบพิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพประเทศ ให้ “ล้มแล้วลุกไว” ด้วยซ้ำ

ผมคิดเอาเองว่า นายกฯคงกลัวว่ารัฐบาลจะก่อหนี้มากเกินไป ที่ผ่านมาก็ทำงบขาดดุลทุกปี งบปี 65 ก็ขาดดุลอีก 7 แสนล้านบาท แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี หนี้รัฐบาลไทยยังต่ำมากไม่ถึง 50% ลองไปดูหนี้ประเทศอื่นบ้าง ญี่ปุ่น 237% สิงคโปร์ 109% สหรัฐฯ 106% การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดีขึ้น รัฐบาลต้องกล้าเป็นหนี้ครับ ขอให้ดู สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เป็นตัวอย่าง ขออย่างเดียว “อย่าโกงกินมากขึ้น” ก็แล้วกัน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประยุทธ์ จันทร์โอชารัฐบาลลงทุนงบประมาณปี 65แผนแม่บทเฉพาะกิจหมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศจีดีพีเงินลงทุน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 06:26 น.