ไลฟ์สไตล์
100 year

รัฐบาลกำชับเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยผู้ว่างงานช่วงโควิด-19

ไทยรัฐออนไลน์
7 ม.ค. 2564 11:28 น.
SHARE

"บิ๊กป้อม" เดินหน้าประเด็นการพัฒนาแรงงาน กำชับขับเคลื่อนนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เร่งสร้างอาชีพช่วยคนว่างงาน ช่วงการระบาดของโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติหรือ กพร. ปช. ครั้งที่ 1/2563 ผ่านออนไลน์จากทำเนียบรัฐบาล มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวข้องร่วมประชุม

ข่าวแนะนำ

พล.อ.ประวิตร กล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบายรวมไทยสร้างชาติ เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลมีเป้าหมาย เพื่อเปิดโอกาสและผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทุกระดับสังคมร่วมกันวางแผน และทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤติ ทั้งจากโควิด–19 และวิกฤติเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบหนัก รัฐบาลเล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานช่วงวิกฤตินี้ จึงได้ใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันบูรณาการและวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นเอกภาพการพัฒนาแรงงาน
ลดความซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังรับทราบรายงานการประชุมหารือแนวทางพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-curve และรายงานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

ขณะเดียวกันยังได้มีการพิจารณา ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ...ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัด ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมพื้นฐานปี 2564 -2565

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ขอให้กระทรวงแรงงานจัดให้มีการบูรณาการพัฒนากำลังคนของประเทศร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ กพร.ปช. เพื่อให้การพัฒนากำลังคนมีเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แรงงานสร้างงานว่างงานสร้างอาชีพโควิด-19กระทรวงแรงงานประวิตร วงษ์สุวรรณ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 22:02 น.