ไลฟ์สไตล์
100 year

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 9 ฉบับเต็ม ใช้มาตรการเข้มสกัดโควิดมุ่งรักษาชีวิตประชาชน

ไทยรัฐออนไลน์7 ม.ค. 2564 09:46 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 9 ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 28 ก.พ. 64 หลังโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว มุ่งควบคุมระงับยับยั้งรักษาชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้ ว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 9 ออกไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 นั้น

ข่าวแนะนำ

เนื่องจากปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศและผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาคัดกรองเชิงรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทศทำให้พบว่าแรงงานต่างประเทศเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ติดเชื้อในรอบนี้มีอาการแตกต่างจากเดิมเพราะไม่แสดงอาการของโรคในทันที จึงมีระยะเวลาแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวนานขึ้น ทั้งยังมีกรณีที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปกปิดข้อมูลซึ่งทำให้การสอบสวนโรคเกิดความสับสนและล่าช้า อันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรค

สถานการณ์นี้จึงยังคงเป็นภัยที่คุกคามความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามมติเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19พรก.ฉุกเฉินสถานการณ์โควิดโควิดวันนี้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 28 ก.พ. 64ไฮไลต์ไวรัสโคโรน่า

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 23:29 น.