ไลฟ์สไตล์
100 year

"บิ๊กน้อย" นำ กมธ.กีฬา วุฒิสภา ติวเข้มเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติด้านกีฬา

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2563 07:52 น.
SHARE

"บิ๊กน้อย" นำ กมธ.การกีฬา วุฒิสภา ติวเข้มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย และส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพและความเป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565) โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการ การส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพและความเป็นเลิศ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา มาร่วมระดมความคิดเห็น ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศ

ข่าวแนะนำ

มีการเชิญผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองมาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อนำผลการสัมมนามาปรับปรุง พัฒนาแนวทางในการติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการ การขับเคลื่อนงานและโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และประสานสอดคล้องกันทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติผลการสัมมนา ส่วนใหญ่สนับสนุน และมองเห็นประโยชน์จากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการกีฬา หน่วยงานมีความเข้าใจ มองเห็นเป้าหมายทิศทางของการทำงานได้มากขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับหน่วยบ้างเล็กน้อย สำหรับอุปสรรคที่ต้องการการปรับปรุง เช่น เรื่องระบบการใช้ข้อมูลจาก Big data ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างครอบคลุมคำจำกัดความในการประเมินผล หรือตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันว่าจะต้องปรับปรุงต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กน้อยสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์กมธ.การกีฬายุทธศาสตร์ชาติด้านกีฬาพัฒนากีฬาวุฒิสภาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 12:00 น.