ไลฟ์สไตล์
100 year

สถิตย์ เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ประชามติ หนุนออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทยรัฐออนไลน์1 ธ.ค. 2563 17:56 น.
SHARE

ส.ว. “สถิตย์” อภิปรายในการประชุมรัฐสภา เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ชี้ ส่งเสริมอำนาจอธิปไตยทางตรง แนะพัฒนาระบบให้ออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายในการประชุมรัฐสภา ว่า ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน เป็นระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) หรือ ประชาธิปไตยตัวแทน (Representative Democracy) กล่าวคือ ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและทางบริหาร ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หรือประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ในระบอบประชาธิปไตยสากล ประชาชนมีสิทธิใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เช่น การริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Inititative) ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของรัฐสภาอยู่แล้ว และการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (Referendum) ในครั้งนี้ เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงของประชาชนเช่นกัน

นายสถิตย์ อภิปรายต่อไปถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ว่า เห็นชอบด้วยในหลักการ เพราะเป็นการส่งเสริมอำนาจอธิปไตยของประชาชน พร้อมฝากข้อสังเกตไว้ 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก อำนาจในการออกเสียงประชามติ มาตรา 11 ที่ระบุว่า เมื่อ ครม. มีมติโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติ ตามวันที่กำหนดตามที่ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน และไม่ช้ากว่า 120 วัน นับแต่วันที่ ครม.มีมติ ในประกาศดังกล่าวต้องระบุเรื่องที่จะขอให้ประชาชนออกเสียงประชามติโดยมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติได้โดยสะดวก

พร้อมกันนี้ นายสถิตย์ ได้เสนอว่า นอกจากอำนาจในการเสนอให้มีการออกเสียงประชามติโดย ครม. แล้ว เห็นควรให้มีการออกเสียงประชามติได้ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยให้เพิ่มเติมคำว่า “ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ” รวมอยู่ในมาตรา 11 ของร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอในครั้งนี้ด้วย

ประการที่สอง วิธีการออกเสียงประชามติตามร่างมาตรา 33 ซึ่งกำหนดว่า “บัตรออกเสียงและวิธีการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด” นั้น หากในกรณีผู้มีสิทธิออกเสียงไม่สามารถไปออกเสียงที่คูหาเลือกตั้งได้ อาจมีข้อกำหนดให้มีการออกเสียงทางไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกับการออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 หรือหากในอนาคตระบบการออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาและสามารถทำได้อย่างรอบคอบ ปลอดภัย โปร่งใสแล้ว ก็สมควรมีข้อกำหนดให้มีการออกเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาพ.ร.บ.ประชามติประชุมรัฐสภาสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์เห็นชอบ พ.ร.บ.ประชามติข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 06:21 น.