“บิ๊กตู่” พร้อมรับฟังทุกฝ่าย ตื้นตัน ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าว

  “บิ๊กตู่” พร้อมรับฟังทุกฝ่าย ตื้นตัน ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 พ.ย. 2563 14:55 น.

  “พล.อ.ประยุทธ์” แถลงหลังประชุม ครม.สัญจร สร้างเชื่อมั่นเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ยัน รับฟังทุกฝ่าย ชี้ ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย ตื้นตันประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  วันที่ 3 พ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 หรือ ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต โดยไม่ตอบคำถามทางการเมือง จากนั้นกล่าวถึงเนื้อหาสาระการประชุมในวันนี้ ว่า รัฐบาลต้องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เห็นว่าเอาจริงในการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจต่างๆ วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุม ครม.สัญจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพร้อมทุกมาตรการ หากเริ่มเปิดประเทศจะทยอยดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น โดยมีมาตรการคัดกรองที่เหมาะสมเข้มงวด เพิ่มรายได้ให้ประชาชนระดับฐานราก รวมถึงมีมาตรการทางการเงินการคลังขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อรักษาสภาพคล่องให้มีการจ้างงานต่อไปได้

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดทั้ง 2 วัน ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีทั้งเรื่องการเยียวยา ฟื้นฟู เตรียมการเรื่องท่องเที่ยวในวันนี้และอนาคตต้องพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อาศัยรายได้จากท่องเที่ยวและบริการมากถึง 90% อีกทั้งสถานการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีก เพราะมีโรคอุบัติใหม่ตลอด ผลกระทบครั้งนี้จึงถือเป็นบทเรียนทุกรัฐบาล สิ่งสำคัญคือการปรับรูปแบบหรือโครงสร้างของเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ พร้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป มีผลงานปรากฏจำนวนมาก แต่ยังสร้างการรับรู้ได้ไม่มากนัก จึงสั่งปรับให้มีนำเสนอใหม่ให้ประชาชนได้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่สำเร็จแล้ว สิ่งที่ได้รับการเสนอมารัฐบาลรับไว้พิจารณาทั้งหมด แต่มีรายละเอียดมากมายพอสมควร อะไรที่ทำได้ก็จะทำ แต่อะไรที่มีปัญหาก็ต้องศึกษาก่อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงงบประมาณด้วย และต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อใช้เงินภาษีมาพัฒนา ทำอะไรต้องทั่วถึงเป็นธรรมเท่าเทียม วันนี้มีการอนุมัติงบฟื้นฟูไปจำนวนหนึ่ง และครบทุกจังหวัดแล้ว เพื่อพยุงเศรษฐกิจฐานรากให้มากขึ้น พร้อมย้ำว่า ขอให้พวกเราช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบ เพื่อบริหารกิจการเหล่านี้ได้ และรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด

  ส่วนมาตรการทางการเงินการคลัง ภาษี การต่อเวลา รัฐบาลทยอยดำเนินการให้ แต่บางอย่างก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากรายได้ของรัฐ เพราะจำเป็นต้องนำเงินเหล่านั้นมาพัฒนาใช้จ่าย หากเก็บภาษีไม่ได้มาก ทำให้การจัดเก็บรายได้ลดลง โครงการอาจจะมีความล่าช้า แต่รัฐบาลต้องหาวิถีทางดำเนินการสิ่งเร่งด่วน นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติโครงการสำคัญของรัฐบาล หลังร่วมกันให้ควาเห็นชอบในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกข้าว ปี 2563-2564 รอบที่ 1 ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเกษตรกร แต่จะช่วยกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไปจนรัฐบาลมีปัญหา

  นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือ เราจะต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจที่ยังมีโอกาส มีศักยภาพอยู่ ที่ไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวและบริการโดยตรงสามารถเดินต่อได้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางรายได้ มีเงินอยู่ในระบบ วันนี้สิ่งที่ผมได้รับแจ้งมาจากมาตรการของรัฐบาล คือ เรื่องคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับความนิยม ผมสั่งการว่าไม่เมื่อวงเงินเหลืออยู่ ดูว่าจะปรับปรุงอะไรได้มากขึ้นได้หรือไม่ มีมาตรการอื่นเสริมหรือไม่ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของรัฐและประชาชนช่วยกัน ต่อไปอาจจะภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมกันด้วยได้ไหม ไม่ว่าจะสถานประกอบการ สายการบิน ที่จะมาร่วมในโครงการเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ขณะนี้เรามั่นใจในระบบสุขภาพ เราทำได้ดีมาก แต่เรายังประมาทไม่ได้

  “ผมรับฟังทุกคนทุกพวกทุกฝ่าย แต่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้กลไกในการบริหารปกติของรัฐบาล กลไกของรัฐสภาในการแก้ปัญหา นั่นคือสิ่งที่ทุกรัฐบาลจำเป็นต้องยึดมั่น อาศัยกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก้าวล่วงซึ่งกันและกันมิได้ ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในประเทศนี้ด้วย ขอบคุณในการต้อนรับของประชาชนภาคใต้ โดยเฉพาะสมุยและภูเก็ต ถือเป็นตัวแทนประชาชนในภาคใต้ เห็นถึงความรักสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ได้แสดงออกมา ผมก็ตื้นตันกับประชาชนของเรา แม้กระทั่งใน กทม. ทุกคนแสดงถึงเจตนาปรารถนาบริสุทธิ์ที่จะทำให้ชาติประเทศชาติปลอดภัย ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย เริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันถูกต้อง มีวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ ประเพณี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติเราเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ขอฝากทุกคนไว้ด้วย”

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ประยุทธ์ จันทร์โอชาบิ๊กตู่ครม.สัญจรครม.สัญจร ภูเก็ตประชุม ครม.เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวข่าวการเมือง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 04:55 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์