เวทีปรองดอง จบเห่ จุดยืน ฝ่ายค้าน ไม่ร่วมสังฆกรรม จี้ นายกฯต้องลาออก

ข่าว

  เวทีปรองดอง จบเห่ จุดยืน ฝ่ายค้าน ไม่ร่วมสังฆกรรม จี้ นายกฯต้องลาออก

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 พ.ย. 2563 17:00 น.

  เวที "ปรองดอง" จบเห่ ฝ่ายค้านถก ย้ำ จุดยืนเดิม ไม่ร่วมสังฆกรรม บอก คกก.สมานฉันท์ ตั้งขึ้นตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ ยัน "บิ๊กตู่" ต้องลาออกจากนายกฯ ก่อนเท่านั้น และต้องหยุดคุกคามเยาวชน

  วันที่ 2 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ของประธานรัฐสภา นั้นเราคิดว่า 1.พรรคร่วมฝ่ายค้านมองร่วมกันว่า ปัญหาของประเทศไทยเวลานี้เกิดจากตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นหลักและต้องการแค่สืบทอดอำนาจ หากตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ เราจึงยืนยันในจุดยืนเดิม คือ

  1.พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกจากตำแหน่ง ก่อน

  2.เรามีบทเรียนว่า คณะกรรมการในสถานการณ์เช่นนี้ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายครั้งแต่คณะกรรมการไม่มีอำนาจในตัวเองที่จะดำเนินการในเรื่องใดๆ ได้ เช่น การนิรโทษกรรมหรือการเยียวยา เป็นต้น จึงมีแต่เพียงข้อเสนอไปยังรัฐบาลเท่านั้น เราจึงอยากเห็นว่า คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นจะมีอำนาจหรือไม่อย่างไร

  3.ก่อนการตั้งคณะกรรมการจะต้องมีการตีโจทย์ของประเทศ พรรคร่วมฝ่ายค้านอยากสอบถาม และตรวจสอบก่อนว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้อยู่บนโจทย์อะไร

  และ 4.สถานการณ์ของประเทศ ถ้าอยากจะคลี่คลายปัญหา สิ่งที่ดีที่สุด คือ ยุติการคุกคามประชาชน และเยาวชน เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย ตราบใดที่การคุกคามยังมีอยู่ โอกาสที่สถานการณ์จะได้รับการคลี่คลายไม่จะเป็นไปได้

  นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์เวลานี้ หากนายกฯ ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับว่า ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งกลับเข้ามาวุฒิสภาก็ยังเลือกเหมือนเดิม หากเป็นเช่นนี้เท่ากับว่า นายกฯเห็นแก่ตัว

  นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตอัยการสูงสุด และที่ปรึกษาคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวว่า วิธีปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมที่เข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการชุมนุมของเยาวชน เป็นที่รู้กันว่า ล่าสุดมีคดีที่ต้องทำการอายัดตัวผู้ชุมนุมอีก 80 คดี ในความรู้สึกทั่วไปมันมากเกินไป เพราะเป็นเรื่องเดิมๆ ที่มาจากการชุมนุมของเยาวชนที่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้อง การใช้กระบวนการยุติธรรมลักษณะนี้เป็นการคุกคาม ทั้งๆ ที่การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลและผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเคารพ แต่การใช้อำนาจโดยไม่คำนึงสิทธิเสรีภาพเท่ากับไม่เป็นการอำนวยความยุติธรรม เป็นความผิดปกติในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญา จึงกลายเป็นการคุกคามโดยไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง

  "หากจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้เกิดการปรองดองขึ้นได้ นอกเหนือไปจากการเรียกร้องให้นายกฯ ลาออกไปก่อน คิดว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญเช่นกัน คือ ต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญ" นายพนัส กล่าว

  เมื่อถามถึงข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐที่ให้ทำประชามติว่า ควรให้มีการหยุดชุมนุมหรือไม่ พรรคร่วมฝ่ายค้านมีแนวทางกับข้อเสนอดังกล่าวอย่างไร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ กล่าวว่า การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่เป็นการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ดังนั้น การจะไปเสนอให้หยุดใช้รัฐธรรมนูญคงไม่ได้ สำหรับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคิดว่า รัฐสภาควรพิจารณาไปพร้อมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของภาคประชาชนที่เสนอโดย "ไอลอว์"

  นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า จะไปทำประชามติเพื่อระงับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ และการชุมนุมไม่ได้เป็นอุปสรรคของบ้านเมือง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่างหากที่เป็นอุปสรรคของบ้านเมือง ซึ่งไม่เคยพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้กับประเทศ จึงนำมาสู่การชุมนุม ที่สำคัญยังมีอีกทางออก คือ การให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก

  "ถ้าท่านไม่เสียสละ ก็คงยากที่จะออกจากตำแหน่ง" นายรังสิมันต์ กล่าว

  เมื่อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีท่าทีอื่น นอกจากการไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ ภายหลังนายกฯยืนยัน ว่า จะไม่ลาออกจากตำแหน่ง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า นายกฯ พยายามฝากความหวังไว้ที่คณะกรรมการสมานฉันท์ ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มีแต่หน้าที่การศึกษา และรวบรวมความคิดเห็นก่อนเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี แต่วันนี้ศูนย์รวมปัญหาอยู่ที่ตัวนายกฯ ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและรู้สึกว่าไม่มีอนาคต ในทางกลับกันโครงสร้างแบบนี้ กลับสร้างความอ่อนแอให้กับประเทศแต่สร้างความเข้มแข็งให้กองทัพ ที่สุดแล้วการตั้งคณะกรรมการ ก็เป็นแค่การซื้อเวลาเท่านั้น ฝ่ายค้านยังไม่ได้ตัดสินว่าจะเข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน มีแต่เพียงการที่ประธานสภามอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าไปศึกษา และกำหนดรูปแบบเท่านั้น

  "ประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมนายกฯ ต้องคิดให้ดี แม้นายกฯคิดว่า ยังมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่า มีคนไม่เห็นด้วยกับนายกฯ จำนวนมาก" พ.ต.อ.ทวี กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คณะกรรมการสมานฉันท์ฝ่ายค้านนายกฯลาออกชูศักดิ์ ศิรินิลเพื่อไทยหยุดคุกคามประชาชนข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์