ไลฟ์สไตล์
100 year

กอ.รมน.ประกาศเจตจำนง ปลอดการทุจริต มุ่งเน้นคุณธรรม โปร่งใส 5 ด้าน

ไทยรัฐออนไลน์2 พ.ย. 2563 08:19 น.
SHARE

กอ.รมน.ประกาศเจตจำนง ปลอดการทุจริต มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 5 ด้าน หากพบทุจริตประพฤติมิชอบ ถูกลงโทษวินัยและกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยถึงการประชุม ผบ.นขต.กอ.รมน. เพื่อแสดงถึงเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเจตนารมณ์ให้ กอ.รมน.ปลอดจากการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข่าวแนะนำ

"การส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานทุกระดับต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษทางวินัยและกฎหมาย"

สำหรับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ 1.ด้านความโปร่งใส โดยการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ด้านความพร้อมของการปฏิบัติงาน โดยยึดถือหลักกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

3.ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ตามเจตจำนงสุจริต และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2564 

4.ด้านการวัฒนธรรมทางองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย

กอ.รมน.ได้เน้นการจัดให้มีกระบวนการ วิธีการในการถ่ายทอดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งมาตรการทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.ปลอดการทุจริตเจตจำนง5ด้านมุ่งเน้นคุณธธรรมธนาธิป สว่างแสงโฆษกกอ.รมน.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:33 น.