ประชาธิปไตยคือทางออก : หมดยุคอำนาจจากปลายกระบอกปืน

ข่าว

  ประชาธิปไตยคือทางออก : หมดยุคอำนาจจากปลายกระบอกปืน

  แม่ลูกจันทร์

   2 พ.ย. 2563 05:01 น.

   เป็นจุดเริ่มต้นรูปแบบหนึ่ง เพื่อหาทางออกให้ประเทศไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ บอกผ่าน ทีมข่าวการเมือง ท่ามกลางสังคมไทยขัดแย้งทางความคิดรุนแรง สุ่มเสี่ยงเดินนอกแนวสันติวิธี จุดชนวนเกิดการรัฐประหาร

   หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฉายภาพคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศให้เห็นว่า ถือเป็นการจุดประกาย หลายฝ่ายให้การยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ประชุมรัฐสภา ทั้งรัฐบาล สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา ไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วย ถือว่าให้การตอบรับ

   คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ก็ได้รับไปจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ โดยมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าออกแบบ

   ในเบื้องต้นผมได้เสนออย่างน้อย 7 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทน ส.ส.รัฐบาล ตัวแทน ส.ส.ฝ่ายค้าน ตัวแทนสมาชิกรัฐสภา ตัวแทนผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่ายและฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ

   เพื่อแสวงหาความเห็นพ้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที

   เรื่องที่เห็นต่างควรพูดคุยกันต่อไป บนบรรยากาศที่ทุกฝ่ายปรารถนาดีต่อบ้านเมือง เชื่อว่าเห็นพ้องเพิ่มเติมได้ เป็นความหวังทางออกของประเทศไทยอีกช่องทางออกหนึ่งยังตอบไม่ได้ว่าเป็นทางออกได้ทั้งหมดหรือออกได้มากน้อยแค่ไหน

   อย่างน้อยที่สุดคณะกรรมการสมานฉันท์ฯเป็นเวทีนำทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นหรือมีข้อเสนอก็นำมาถกบนเวที น่าจะเป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมที่สุด

   มากกว่าพูดลอยๆอยากให้จับเข่าคุยกันแล้วจบ หรืออยากให้ถอยคนละก้าวแล้วจบ ถอยอย่างไร หันหน้าเข้าหากันอย่างไร จะคุยกันอย่างไร ตรงนี้คือเวทีที่เป็นรูปธรรม

   เท่าที่ติดตามวันที่ 2 พ.ย.63 คงเห็นโฉมหน้าและประธานรัฐสภาคงพิจารณาภาพรวมในขั้นสุดท้าย

   บางพรรคเริ่มมีท่าทีอาจไม่เข้าร่วมหาทางออกให้ประเทศไทย นายจุรินทร์ บอกว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้ ไม่ควรกังวลไปก่อนเหตุการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริง รอให้สถาบันพระปกเกล้าออกแบบให้เสร็จสิ้นก่อน

   ขอมองในแง่บวกทุกฝ่ายคงเข้าร่วม

   มีเรื่องอะไรบ้างที่คณะกรรมการสมานฉันท์ฯควรหยิบยกเข้าไปพิจารณาหาทางออกให้ประเทศ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายจุรินทร์ บอกว่า ขึ้นอยู่กับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีความเป็นอิสระในการออกแบบ ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าควรมีเรื่องอะไรบ้าง

   การแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเป็นส่วนหนึ่งนำไปพูดได้ โดยพูดถึงหลักใหญ่แก้ไขไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น

   ระหว่างที่มีชุมนุมกลุ่มราษฎร ชุมนุมต้าน และเริ่มเสนอทางออกประเทศแนวสันติ โดยตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ จะสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมได้อย่างไรว่าไม่เกิดรัฐประหาร นายจุรินทร์ บอกว่า สังคมในภาพรวมอยากเห็นประเทศเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ผมถึงเสนอการแก้รัฐธรรมนูญเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาล

   ฉะนั้นถ้าต้องการเห็นประเทศเดินหน้าตามวิถีประชาธิปไตย ทุกฝ่ายควรช่วยกันตามกลไกประชาธิปไตย ทำให้รัฐสภาเป็นเวทีสำคัญหาทางออกให้ประเทศไทย

   เราเรียกร้องประชาธิปไตย อยากเห็นประชาธิปไตย แต่กลับไม่ใช้กลไกรัฐสภาเป็นเวทีหาทางออก มันย่อมย้อนแย้งกันเอง ถึงวันนั้นเวทีรัฐสภาเป็นทางออกได้จริงหรือไม่ ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน

   อย่างน้อยเริ่มนับหนึ่งโดยสมาชิกรัฐสภา

   มีเจตจำนงร่วมเปิดเวทีหาทางออกให้ประเทศ

   เมื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ชัดเจน ประชาชนส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เกิดความมั่นใจเข้ามาร่วมมือ

   หากสมาชิกรัฐสภายังขัดแย้ง ไม่ต้องการเห็นรัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกให้ประเทศ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาย่อมไม่เกิดความมั่นใจ ฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาควรเป็นแบบอย่าง โดยแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนเป็นที่มั่นใจ

   ณ วันนี้ประเทศไทยมีโจทย์ใหญ่ ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลทางความคิด มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกันมาก องค์ประกอบเข้าร่วม 7 ฝ่ายอาจไม่เพียงพอ ควรมีฝ่ายอื่นเข้ามาอีก นายจุรินทร์ บอกว่า ขึ้นอยู่กับสถาบันพระปกเกล้า

   ที่สำคัญเวทีนี้เปิดให้จับเข่าคุย เพื่อร่วมหาทางออกในทางสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมให้บ้านเมือง เวทีนี้สำเร็จได้ขึ้นอยู่กับทุกฝ่าย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำสำเร็จได้

   พรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ เพื่อแสวงหาทางออกให้แก่ประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   ทั้งหมดเดินหน้าควบคู่การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ขณะนี้พืชผลเกษตรหลายตัวราคาดีขึ้น เช่น ยางพารา ปาล์ม ผลไม้

   เกิดจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการใช้รถยนต์ ยางรถยนต์ที่ติดรถยนต์เพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์โควิดทำให้มีการใช้ถุงมือยางเพิ่มขึ้น การนำยางที่เอาไปทำถุงมือยางธรรมชาติก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

   ประกอบกับรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการเชิงรุก จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทัพเอกชนไปเปิดตลาดต่างประเทศ ขณะนี้เร่งรัดการส่งมอบ

   และไม่กี่วันมานี้ภายใต้โควิดได้เปิดการเจรจาค้ายางรูปแบบใหม่สไตล์ไฮบริด ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างผู้นำเข้าอยู่ต่างประเทศกับผู้ส่งออกอยู่เมืองไทย ขายยางได้หลายหมื่นตัน

   ภายใต้เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

   ล่าสุดยังเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้วันสต็อป เซอร์วิส ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน จ.ชุมพร นับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ

   เพื่อให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ ไม่ต้องตรวจที่ด่านชายแดนก่อนไปจีน ถึงด่านมีเลนพิเศษหรือกรีนเลน กระบวนการสั้น ค่าใช้จ่ายถูกลง สร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น

   ที่สำคัญเกษตรกรมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

   ขณะเดียวกันได้เตรียมผลักดันชุมพรโมเดลนำไปใช้อีกหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช จะทำให้ราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้น ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น ติดขัดตรงไหนเราเข้าไปแก้ทันที

   หากราคาข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ต่ำกว่าราคาตลาด ก็ไม่ต้องห่วงมีนโยบายประกันรายได้ช่วยให้เกษตรกรยังชีพได้ดีขึ้น

   ท่ามกลางประเทศไทยเผชิญ 3 ปัญหาทับซ้อน คือ 1.โควิด 2.ปัญหาเศรษฐกิจ 3.ปัญหาการเมือง ต่างประเทศเจอ 2 ปัญหาแรกโจทย์ก็ยากอยู่แล้ว เราเจอถึง 3 ปัญหาโจทย์ย่อมยากยิ่งกว่า

   แม้รัฐบาลสามารถแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีติดอันดับต้นของโลก เป็นที่ยอมรับทั่วโลก หลังจากรัฐบาลมีนโยบายและทิศทางที่ถูกต้อง และทุกฝ่ายในบ้านเมือง รวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

   เศรษฐกิจปากท้องต้องยอมรับทุกประเทศเผชิญหน้ากับโควิด ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระนาบเดียวกันทั่วโลก เช่น ตัวเลขการส่งออกหลายประเทศใหญ่ติดลบเยอะมาก ไทยอยู่ในจุดติดลบปานกลาง มีแนวโน้มดีขึ้น ติดลบน้อยลงไปเรื่อยๆ เชื่อมั่นการส่งออกดีขึ้นเรื่อยๆแน่

   แต่เมื่อมีปัญหาซ้ำซ้อนย่อมเกี่ยวพันกับการแก้โควิด ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อที่รัฐบาลและประเทศไทยเผชิญอยู่ ก็ต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันว่าจะสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างไร ทั้งโควิด เศรษฐกิจ การเมือง

   ฉะนั้นในอนาคตคณะกรรมการสมานฉันท์ฯมีทางออกเป็นรูปธรรม ย่อมมีผลบวกต่อประเทศ วันนี้อย่างน้อยหลายฝ่ายสบายใจขึ้นที่ใช้กลไกรัฐสภา

   เริ่มเห็นแสงสว่างทางออกประเทศรำไรที่ปลายอุโมงค์

   ทุกฝ่ายอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตามวิถีรัฐสภา

   ไม่อยากเห็นการเกิดรัฐประหาร

   การแก้รัฐธรรมนูญเป็นทางออกหนึ่งของประเทศ.

   อ่านเพิ่มเติม...

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

    แท็กที่เกี่ยวข้อง

    วิเคราะห์การเมืองทีมการเมืองประชุมสภาคณะกรรมการสมานฉันท์ชวน หลีกภัยประธานรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ

    คุณอาจสนใจข่าวนี้

    thairath-logo

    ApplicationMy Thairath

    ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
    Trendvg3 logo
    Sonp logo
    inet logo
    วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 04:49 น.
    ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
    เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์