ไลฟ์สไตล์
100 year

"บิ๊กอุ้ย" วางศิลาฤกษ์อาคาร ศรชล. แบบร่วมสมัยประหยัดพลังงาน

ไทยรัฐออนไลน์29 ต.ค. 2563 14:08 น.
SHARE

"บิ๊กอุ้ย" ประธานวางศิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล. แบบนาวีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน

เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 29 ต.ค.63 พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศูนย์ อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำสำหรับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล.บทบาทใหม่ของ ศรชล. ในการทำหน้าที่ "บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ หน่วยราชการอื่นๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งจะส่งผลทำให้การแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรีมีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และเสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.ด้าน พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เปิดเผยว่า อาคารกองบัญชาการ ศรชล. ที่จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันนี้ ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญ ทำให้เกิดเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ทางทะเลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในและนอกประเทศ

อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการอำนวยการ วางแผน การประสานการปฏิบัติ การฝึก การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของขาติทางทะเลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยการออกแบบตัวอาคารมีความร่วมสมัยและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดดเด่นมั่นคง และมีความปลอดภัยสูง สะท้อนความคิดการเป็น "ศูนย์อำนวยการระดับชาติ" ประสานสอดคล้องกับนาวีสถาปัตยกรรม

รวมทั้ง ยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน จึงนับเป็นอาคารที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ ซึ่งจะตอบสนองต่อการเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล และทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กอุ้ยชาติชาย ศรีวรขานศรชล.วาศิลากฤษ์อาคารประหยัดพลังงานกองทัพเรือข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 12:55 น.