ไลฟ์สไตล์
100 year

โพล ชี้ คน 96.7% เห็นควรให้ม็อบเยาวชน เรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์24 ต.ค. 2563 13:37 น.
SHARE

โพล ชี้ คน 96.7% เห็นควรให้ม็อบเยาวชน เรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าละเมิดสถาบัน ขณะจุดร่วมคนไทย ระหว่างคนรุ่นใหม่ กับ รุ่นเก่า 65.1 ระบุ สำนึกรู้คุณแผ่นดิน

วันที่ 24 ต.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จุดร่วม คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนหน่วยในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3,135 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 18 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ข่าวแนะนำ


เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อม็อบเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่ที่สุดหรือร้อยละ 96.7 ระบุ ควรจะชุมนุมเรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน ในขณะที่ร้อยละ 96.4 ระบุ เป็นการชุมนุมด้วยความสงบ ไม่วุ่นวาย เป็นความหวังให้ประเทศได้ชุมนุมได้ดีกว่าม็อบเสื้อสีต่างๆ ที่สร้างความแตกแยกรุนแรงบานปลายในอดีต และร้อยละ 93.7 ระบุ ม็อบเยาวชน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ ไม่รุนแรงบานปลาย เป็นแบบอย่างให้ม็อบเยาวชนทั่วโลกทำตาม

ที่น่าสนใจคือ ความต้องการให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า อันดับแรก ได้แก่ ช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี ได้ 8.04 คะแนน รองลงมาอันดับสอง คือ เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชน ได้ 7.94 คะแนน อันดับที่สามได้แก่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย เป็นทั้งคนเก่ง คนดี คนกล้า ให้เยาวชนทำตาม ได้ 7.90 คะแนน อันดับที่สี่ ได้แก่ สำนึกรักชุมชนท้องถิ่น รู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้ 7.75 คะแนน และอันดับที่ห้า ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ได้ 7.49 คะแนน ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึง จุดร่วม คนไทย ระหว่างคนรุ่นใหม่ กับ คนรุ่นเก่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 ระบุ สำนึกรู้คุณแผ่นดิน สำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่น รองลงมาคือ ร้อยละ 63.4 ระบุ ความสะดวก สบาย ในขณะที่ร้อยละ 63.2 ระบุ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ร้อยละ 62.8 ระบุ ต้องการความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 62.5 ระบุ เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ร้อยละ 62.1 ระบุ มีความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 61.8 ระบุ มีอนาคตที่ดี ร้อยละ 60.4 ระบุ มีงานทำ มีรายได้ดี และร้อยละ 58.8 ระบุ มองหามหามิตรต่างชาติ จีน สหรัฐอเมริกา ช่วยทำประเทศไทยสงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่แทรกแซงภายในประเทศไทย

ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนดี จริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 5.79 คะแนน ถือได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสอบผ่าน มีความหมายว่า ประชาชนยังคงเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนดี จริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ม็อบเยาวชนเด็กไทย ที่ทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกว่า 3 เดือนแล้ว เป็นม็อบที่วันนี้ ค่อนข้างเรียบร้อย มีเหตุวุ่นวายบ้างเป็นจุดๆ แตกต่างจากม็อบคนรุ่นใหม่ ฮ่องกง ที่ยาวนานกว่า 1 ปี จนเกิดความแตกแยกรุนแรงบานปลายในฮ่องกง เศรษฐกิจพังพินาศ ยิ่งกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ที่เกิดม็อบคนรุ่นใหม่ คนตะวันออกกลาง ยิ่งเสียหายหนักกว่า แต่ม็อบเด็กเยาวชนไทย ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะควบคุมได้ เพราะเด็กเยาวชนไทยส่วนใหญ่ มีพื้นฐานจิตใจที่ดี บริสุทธิ์ เพียงแต่เจอขบวนการปั่นกระแสอันเป็นเท็จในโลกโซเชียล ที่ส่วนใหญ่ แรงๆ มาจากต่างประเทศ หรือคนเพียงหยิบมือที่หลอกลวงให้เข้าใจผิดว่า อยู่ในต่างประเทศ ถ้าจะจัดการต้องจัดการกับพวกอยู่เบื้องหลังการปั่นกระแสแตกแยกของคนในชาติ ไม่งั้นจะกลายเป็นเล่นตามเกมของพวกจ้องทำลายประเทศไทย ไม่ใช่อยู่เหนือเกมนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า การปั่นกระแสในโลกโซเชียลนี้ ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อความแตกแยกของคนในชาติที่จะรุนแรงบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขาดการบริหารจัดการอารมณ์ของประชาชนที่ดี ทั้งบนโลกออนไลน์ (Online) และบนโลกจริงลงพื้นที่ (On-ground) ผลที่ตามมาคือ การคุกคาม ทำร้ายกลุ่มคนที่เห็นต่าง จะเกิดขึ้นในวงกว้างจนยากจะควบคุมได้ ดังนั้น “ชาติ สร้าง เยาวชน” คือ ทางออก โดยนำ จุดร่วม คนไทย มาวิเคราะห์ขยายผล ให้นายกรัฐมนตรี เร่งสั่งการทุกภาคส่วนของอำนาจรัฐ (State Power) และรณรงค์ประชาชนที่ไม่เกี่ยวกับอำนาจรัฐ (Non-State Power) ร่วมแรงร่วมใจ ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของกลุ่มย่อยๆ เป็นการเฉพาะกลุ่มในม็อบเด็กเยาวชน เช่น กลุ่ม LGBT จะช่วย “ทอน” กำลังของ “ธร” และพรรคพวกเบื้องหน้า เบื้องหลัง ทำให้ม็อบฝ่อลงไปได้

“ในเวลาเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน และฐานสนับสนุนได้มากขึ้นอีก โดยนำผลงานที่ริเริ่มในรัฐบาลปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความหวัง (Hope) อนาคต (Future) ของกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น โครงการต่างๆ ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เกิดขึ้นในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ หลายแสนรายทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดูแลพวกเขาและผู้ปกครองของพวกเขาให้มีงานทำ มีอนาคตที่ดี ตัวอย่างเหล่านี้ ทำไมรัฐบาลไม่เอามาขยายผลให้เด็กๆ รู้ เข้าใจ เชื่อมั่นและสนับสนุน ถ้าทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีกองทุนฯ นี้ ผลที่จะตามมาคือ ทัศนคติที่ดีของเด็กเยาวชนต่ออนาคตของตนเอง ต่อชาติบ้านเมือง ต่อสถาบัน และต่อรัฐบาลที่ดี ย่อมเกิดขึ้นจนสามารถเปลี่ยนจากการรับรู้ (Perception) กลายเป็นเรื่องราว (Story) ที่จดจำ (Remarkable) ได้ในกลุ่มประชาชนทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผู้รักชาติบ้านเมืองและสถาบันอย่างเข้มแข็ง” ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ม็อบ 24 ตุลาม็อบเยาวชนซูเปอร์โพลอย่าละเมิดสถาบันนพดล กรรณิกาข่าวการเมืองจุดร่วมคนไทยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16:05 น.