ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กก.จริยธรรมจังหวัด

  ซี.1219 ต.ค. 2563 05:01 น.
  SHARE

  การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนชุดเก่าที่หมดวาระหรือโยกย้ายพ้นจากจังหวัดไปดำรงตำแหน่งที่อื่น คราวนี้เริ่มต้นที่ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

  1.นายสุเมษ สายสูง ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบ ด้วย 2.นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 3.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน 4.นายอาภรณ์ นิลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 5.นายกนกศักดิ์ นันทฤทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 6.นางพิสมัย ชมเชย ข้าราชการบำนาญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อดีตพัฒนาการจังหวัดน่าน 7.นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

  มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม

  1. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย 2.นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 3.นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 4.นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนครพนม 5.นางสาววิภาวดี รอดเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดนครพนม 6.นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมการปกครอง นายอำเภอวังยาง/นาแก/เรณูนคร จังหวัดนครพนม 7.ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

  ส่วนภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  1.นางอุไรวรรณ คูหพันธ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมบัญชีกลาง อดีตคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย 2.นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.นายกันตภณ สุดพิมศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 5.นายภาคภูมิ ชุมภูวร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 6.นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7.นายเรวัฒน์ เครือแดง ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา อดีตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  สุดท้ายเป็นภาคใต้ จังหวัดตรัง

  1.นายสุรพล วิชัยดิษฐ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานส่วนกรรมการประกอบด้วย 2.นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 3.นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง 4.นายอภินันต์ หนูพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 5.นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 6.นายวิศาล เพชรคง ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมการปกครอง อดีตนายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2533 7.นางสาวสุกานดา สุริยะรังษี นายกสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรัง คนพิการต้นแบบของจังหวัดตรัง รางวัลคนต้นแบบจิตอาสาคุณธรรม

  ที่จริงยังมีมากกว่านี้แต่สามารถนำเสนอได้คราวละ 4 จังหวัดโดยประมาณขอรอโอกาสต่อไป.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกรรมการจริยธรรมกรรมการจริยธรรมจังหวัดข้าราชการแต่งตั้งข้าราชการ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 00:18 น.