ไลฟ์สไตล์
100 year

“บิ๊กตู่” เซ็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. ฉบับ 2 คงถึง 13 พ.ย.

ไทยรัฐออนไลน์16 ต.ค. 2563 21:40 น.
SHARE

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. ฉบับ 2 หลังผ่านความเห็นชอบ ครม. วันนี้ บังคับใช้ถึง 13 พ.ย.

วันที่ 16 ต.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุเนื้อหาดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 15 ต.ค. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไปนั้น

ข่าวแนะนำ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและร้ายแรงเป็นไปโดยความเรียบร้อย และสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมทั้งเพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563 ดังกล่าว และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินน้ัน เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง จนถึงวันท่ี 13 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชุมนุมชุมนุมแยกปทุมวันชุมนุม 14 ตุลาข่าวม็อบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:11 น.