ไลฟ์สไตล์
100 year

ต้อนรับปลัดใหม่

ซี.12
1 ต.ค. 2563 05:01 น.
SHARE


ส่งท้ายอำลาปลัดกระทรวงทั้ง 9 ที่พ้นราชการไปเพราะการเกษียณอายุพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวงอีก 3 ราย เมื่อวานนี้แล้ว

ก็ถึงโอกาสที่จะต้องต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 ทั้ง 12 ในวงราชการ ที่สมัยก่อนเรียกว่าเป็น ซี.11 อันประกอบด้วย

ข่าวแนะนำ

1.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ที่มาเป็น ปลัดกระทรวงการคลัง 2.นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ที่มาเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3.นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มาเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่มาเป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ที่มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่มาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม 7.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่มาเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 8.นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ที่มาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่มาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กับอีกหัวหน้าส่วนราชการ 3 ราย คือ 1.นายธนากร บัวรัษฏ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่มาเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2.นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มาเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ที่มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ทั้งหมดนี้เป็นผู้นำสูงสุดของส่วนราชการพลเรือนที่มารับตำแหน่งใหม่ โดย ปลัดกระทรวงใหม่ ทั้ง 9 มาจากตำแหน่ง อธิบดี หรือ เทียบเท่า เช่น เอกอัครราชทูต เลขาธิการ หรือ ผู้อำนวยการ เสีย 7 ราย เลื่อนขึ้นมาจาก รองปลัดกระทรวง อีก 2 ราย ซึ่งก็ถูกต้องเหมาะสมตามครรลอง

ส่วน ผู้อำนวยการ และ เลขาธิการ ที่เลื่อนขึ้นมาจากตำแหน่งรองในหน่วยงาน 2 ราย คือ สภาพัฒน์ กับ ข่าวกรอง นั้น ก็เป็นไปตามระบบคุณธรรมในวงราชการ

มีที่น่าตะขิดตะขวงใจอยู่รายเดียว คือตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องรายงานผ่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แต่ผู้แต่งตั้งกลับโอนตัวบุคคลจากข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งอ้างว่าผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว มาดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ที่นี่ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันท์ในแง่ของตัวบุคคล จะเป็น พลเอก จากที่ไหนมาก็คิดอย่างนี้เขียนอย่างนี้

เพราะนี่ไม่ชอบด้วยหลักคุณธรรมในวงราชการอย่างชัดเจน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:08 น.