ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ปารีณา - ศรีนวล” ไม่หลุด ส.ส.

  ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ย. 2563 16:07 น.
  SHARE

  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. “ปารีณา ไกรคุปต์” และ “ศรีนวล บุญลือ” ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

  วันที่ 23 ก.ย. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สําคัญและเป็นที่สนใจ กรณี ส.ส.หญิง 2 ราย โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ โดยมีผลการพิจารณาดังนี้ 

  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทําของ น.ส.ปารีณา ผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นเพียงการติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ อ.จอมบึง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็น ส.ส. กระทําการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเรื่องการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิกภาพ ส.ส. ของ  น.ส.ปารีณา จึงไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบ มาตรา 185 (1) 

  สําหรับ น.ส.ศรีนวล ผู้ถูกร้องที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทําของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.จอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็น ส.ส. กระทําการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม สมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ศรีนวล จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปารีณา ไกรคุปต์ศรีนวล บุญลือสมาชิกภาพ ส.ส.ศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญเอ๋ ปารีณาข่าวการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 19:58 น.