ไลฟ์สไตล์
100 year

มธ. ประกาศกรอบชุมนุม อยู่ในขอบเขตกฎหมาย เลี่ยงเหตุอาจนําไปสู่ความรุนแรง

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.ย. 2563 12:31 น.
SHARE

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ แนวทาง 3 ข้อ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมนุม ห่วงความปลอดภัยนักศึกษา เนื้อหาและการแสดงออกต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมาย เลี่ยงเหตุที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก ประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ล่าสุดมีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งลงนามโดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาระบุดังนี้

ข่าวแนะนำ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนําไปสู่ความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนําไปสู่การถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่ 1 ก.ย. 2563 จึงเห็นควรกําหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้ขอจัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะประชาชนปลดแอกประชาชนปลดแอกชุมนุม 19 ก.ย.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 07:54 น.