"สัมฤทธิ์" จี้ถาม "จุรินทร์" แจง ปมเอกชนรับซื้อข้าวโพด กดราคาเกษตรกร

ข่าว

"สัมฤทธิ์" จี้ถาม "จุรินทร์" แจง ปมเอกชนรับซื้อข้าวโพด กดราคาเกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.ย. 2563 18:11 น.

บันทึก

ส.ส.ชัยภูมิ ตั้งกระทู้ ถาม รมว.พาณิชย์ ราคาข้าวโพดตกต่ำ คนรับซื้อ จับมือกันกดราคาเกษตรกร "จุรินทร์" แจง มีมาตรการนำเข้าโปร่งใส สั่งเร่งสำรวจหากพบปัญหา

วันที่ 2 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถาม โดยนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ตั้งกระทู้ถาม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 7 ล้านไร่ทั่วประเทศ ประชาชนปลูกมากกว่า 4.5 แสนครัวเรือน วันนี้ผลผลิตรวมของทั่วประเทศ อยู่ที่ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอทุกปี คือ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งๆ ที่ความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ มีมากกว่า 8 ล้านตัน สาเหตุเพราะโรงงานอาหารสัตว์ พยายามนำเข้าวัตถุดิบทดแทน เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ พยายามนำเข้ามาเพื่อกดดันราคาข้าวโพด ให้ตกต่ำ

"ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามช่วยพยุงราคาข้าวโพด ด้วยการกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุม ให้นำเข้าได้ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 คือ ให้นำเข้าข้าวสาลีได้ 1 กิโลกรัม แต่ต้องซื้อข้าวโพดภายในประเทศ 3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการพยุงราคาข้าวโพดที่ดี แต่ตนมีข้อสงสัยของเกษตร ว่า การควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี มีความถูกต้องโปร่งใส มีอะไรแบบแฝงหรือไม่ เพราะมีข้อมูลว่า โรงงานอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่บางแห่ง นำเข้าข้าวสาลีมากเกินมาตรการ มีการซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรแล้วยักย้ายขายต่อให้บริษัทอื่น ในเครือเดียวกัน เพื่อเพิ่มตัวเลขการรับซื้อข้าวโพด ตนจึงขอสอบถามว่า กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1 ให้มีความโปร่งใสถูกต้องอย่างเข้มงวดหรือไม่อย่างไร และอีกคำถามคือ การนำเข้าข้าวบาร์เลย์ และดีดีจีเอส ในขณะนี้ยังเป็นสินค้าไม่ควบคุม แต่มีผลกระทบต่อราคาข้าวโพดอย่างยิ่ง ตรงนี้กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปมีมาตรการอย่างไรหรือไม่" นายสัมฤทธิ์ กล่าว...

นายจุรินทร์ กล่าวชี้แจงว่า ที่มาของการอนุญาตนำเข้าข้าวสาลีนั้น เป็นมาตรการเสริมในนโยบายหลักสำคัญ คือ นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็น 1 ในพืช 5 ชนิดที่รัฐมีนโยบายประกันรายได้ มาตรการประกันรายได้ในส่วนข้าวโพดนั้น ครม.มีมติเรียบร้อยแล้วว่าจะประกันรายได้เช่นเดียวกับปีที่แล้ว คือ กิโลกรัมละ 8.50 บาทครัวละไม่เกิน 30 ไร่ ประกันรายได้ครบทั้งปี และยังมีมาตรการเสริมออกมาอีก 3 ข้อ คือ หากผลผลิตออกมามากเกิน ให้สถาบันเกษตรกรสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อรวบรวมผลผลิตเก็บไว้ 2-4 เดือน และรัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ย 3% ส่วนมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1 ตรงนี้เรามีมาตรการกำกับอย่างเข้มงวดหลายมาตรการ ออกกฎระเบียบหลายฉบับ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กำหนดการนำเข้าข้าวสาลี ที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ที่ผ่านการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตร และประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ที่ควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี นอกจากนี้เรื่องของการเคลื่อนย้ายยังมีการกำหนดมาตรการไว้ชัดเจน ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง เช่น การเคลื่อนย้ายต้องมีใบอนุญาตที่ขัดเจน และการนำเข้าได้ 2 ช่องทางเท่านั้นคือ คลองเตย กทม. และแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และการนำเข้าต้องมีการเสียภาษีตามมาตรฐาน WTO และยังมีบทลงโทษที่เราได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อกังวลว่านำเข้าแล้วไปขายต่อให้บริษัทอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดไว้ชัดเจ หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษอย่างหนัก

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ตนขอติดตามการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ว่า จะเข้มงวดต่อไป อีกเรื่อง คือ การห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะเวลา 5 เดือน เพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศ วันที่ 1 ก.ย. เป็นวันแรกที่ห้ามนำเข้า มีข้าวโพดออกสู่โรงงานประมาณ 3 หมื่นตัน แต่แทนที่ราคาข้าวโพดจะสูงขึ้น แต่โรงงานอาหารสัตว์ กลับจับไม้จับมือกัน กดราคาลดลงกิโลกรัมละ 30-50 สตางค์ เป็นสิ่งที่โหดร้ายต่อเกษตรกรมาก แต่พวกเขาก็ต้องขาย เป็นกลไกตลาด ปลาใหญ่กินปลาน้อย แต่หากวันหนึ่ง ปลาน้อยตายหมด ปลาใหญ่ก็อดอาหารตายเหมือนกัน ตนอยากสอบถามท่านรมว.ว่า ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่

นายจุรินทร์ กล่าวชี้แจงว่า วันที่ 1 ก.ย.-31 ม.ค. เป็นมาตรการนำเข้า กำหนดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ราคาช่วงนี้ผลผลิตออกมา ตามกลไกตลาด ผลผลิตมากราคาลดลงก็เป็นไปได้ ช่วงนี้ฝนตกมากข้าวโพดมีความชื้นสูง ทำให้ราคาไม่ค่อยดีตามที่ควรจะเป็น ตนได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ ลงไปตรวจสอบและกำกับให้เป็นไปตามาตรการ ดูแลเกษตกรให้ดีที่สุด หากมีรายงานเข้ามาเพิ่มตนตนจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ราคาผลผลิตราคาอาจจะตกต่ำได้เป็นไปตามกลไก ตรงนี้ จึงเป็นเหตุสำคัญที่รัฐมีมาตรการประกันรายได้ และยังมีมาตรการเสริมหากผลผลิตมาก คือ การชะลอเก็บข้าวโพดและรัฐบาลช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตามที่ตนได้ชี้แจงไปเบื้องต้น และตนได้สังการให้พาณิชย์จังหวัดดูแลพืชเกษตรทุกตัว หากพบปัญหาขอให้รายงานมาและหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นโยบายประกันรายได้ที่รัฐบาลได้ออกมา ตนขอขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกร และขอชื่นชม เกษตรสร้างพาณิชย์ขาย ตนอยากให้ รมว.ให้ความสำคัญกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นโมเดลกับโครงการนี้ เพราะคนขายคือคนไทยและคนซื้อก็คนไทย ไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปขาย ตนขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

“บิ๊กป้อม” ขอ พปชร.”รักกัน” หลัง ส.ส.หอบเค้ก อวยพร บอก 15 ส.ค.ให้มาสภา
00:12

“บิ๊กป้อม” ขอ พปชร.”รักกัน” หลัง ส.ส.หอบเค้ก อวยพร บอก 15 ส.ค.ให้มาสภา

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:39 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์