ผ่านฉลุย สภารับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ-วิธีพิจารณาคดี

ข่าว

ผ่านฉลุย สภารับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ-วิธีพิจารณาคดี

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.ย. 2563 01:33 น.

บันทึก

ผ่านฉลุย รัฐสภารับหลักการร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด-วิธีพิจารณาคดียาเสพติด "สมศักดิ์" แจงต้องปรับปรุง ก.ม.ให้เข้ากับปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพ-ปชช.เข้าถึงได้มากที่สุด

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.... ร่างประมวลกฏหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวอภิปรายชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.... ร่างประมวลกฏหมายยาเสพติด มีหลักการสำคัญ คือ การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ที่กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดยจะต้องยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ และนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบประมวลกฎหมาย จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการประสานสอดคล้องกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น ซึ่งจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถาการณ์ปัจจุบัน ต้องกำหนดให้มีระบบอนุญาตเพื่อการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นการป้องกันแพร่กระจายยาเสพติด โดยเฉพาะการแพร่กระจายสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต้องมีการกำหนดคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความหลกหลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ ทั้งการปราบปราม การป้องกันและการควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบำบัด รักษาและฟื้นฟูให้แกผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด จะมีการบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ส. รวมถึงกำกำนดอำนาจในการยึดยาเสพติดและการเก็บรักษา รวมทั้งปรับบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกำหนดบทบัญญัติการแสดงตนของจำเลย ต่อเจ้าพนักงงานศาลในขณะยื่นอุทรณ์ และการยื่นขออนุญาตฎีกาและการฎีกาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้ขึ้น

จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านแต่ได้เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ โดย พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวอภิปรายว่า ด้วยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่กำหนดให้ทรัพย์สินของกองทุนมาจากทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ริบทรัยพ์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ขอคืนหลังจากที่ถูกอายัดไว้ภายใน 1 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ทรัพย์สินในกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่เนื้อหายังขาดการตรวจสอบ ดังนั้นเสนอให้มีการรายงานการดำเนินงานหรือกองทุนดังกล่าวต่อรัฐสภา พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์สินในกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ที่พบรายงานว่า มีสินทรัพย์สุทธิ์ 1,700 ล้านบาท มีสินทรัพย์สภาพคล่อง 886 ล้านบาท มีรายได้ 172 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 200 ล้านบาท ซึ่งตนเชื่อว่ารายได้ของกองทุนดังกล่าว จะมีมากกว่าจำนวนดังกล่าว

ด้าน ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ส.ว. กล่าวอภิปรายว่า ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายปราบปรามยาเสพติด ที่พบการจับกุมเพิ่มมากขึ้นทุกปี และคนที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีนั้น พบว่าโดนจับ 3-4 รอบ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นภาษาชาวบ้านเรียกว่า จับแบบเลี้ยงหมู เพราะต้องการเลี้ยงให้อ้วนก่อนเข้าจับกุม ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นพบความสอดคล้องกับการตั้งรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งที่การปฏิบัติงานต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรง และกินภาษีของประชาชน ขณะเดียวกันการใช้นโยบายทำงานแบบตั้งเป้าการจับกุม ทำให้ผู้ค้ารายย่อยถูกบรรจุเป็นคดีมากขึ้นโดยปี 2562 พบผู้ต้องหา 9.4 หมื่นราย, และปี 2563 ครึ่งปีมีผู้ต้องหา 9.1 หมื่นราย โดยการบริหารนโยบายดังกล่าว ทำให้ปัญหายาเสพติดสะสมและลามไปยังกลุ่มเยาวชน เพราะเยาวชนที่ติดคุก พบผู้สอนอยู่ในคุกเมื่อพ้นโทษได้กระทำผิดซ้ำอีก ดังนั้นควรพิจารณาถึงการเยียวยาที่พบว่ายังทำบำบัดไม่ถึงครึ่งของผู้ที่ถูกจับ โดยสถิติล่าสุดปี 2564 พบว่ามีผู้ที่ถูกจับ จำนวน 1.3 แสนราย ส่วนผู้ที่ได้รับการเยียวยาหรือบำบัดมีเพียง 2,000 คนเท่านั้น ดังนั้นควรส่งเสริมด้านอาชีพ ขณะที่การทำงานแบบเป้ายึดทรัพย์ให้ได้ 6,000 ล้านบาท และล่าสุดจับและยึดทรัพย์แล้ว 1,300 ล้านบาท ซึ่งการทำงานแบบตั้งเป้าดังกล่าว ตนมองว่าทำให้การปราบปรามยาเสพติดไม่มีความจริงใจ และพบนักโทษล้นคุก

ขณะที่ นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวอภิปรายว่า ตนเสนอแนะให้ปฏิรูปและปรับปรุงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติด โดยเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดช่วงรัฐประหาร พร้อมตั้งข้อสังเกตส่วนว่าด้วยกองทุนป้องกัน ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด แต่ควรกำหนดภารกิจเพิ่มเติมในส่วนการป้องกันทางด้านสังคม ครอบครัว พัฒนาชุมชน เนื่องจากมีเงินในกองทุน จำนวนกว่าแสนล้านบาท วงการยาเสพติดทราบว่ามีเงินหมุนเวียนหลักแสนล้าน มีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า ร้านทองหลายแห่ง เล่นแร่แปรธาตุจากยาเสพติด ฟอกเงินเป็นระบบ มีคนกระซิบว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีส่วนรู้ แต่ไม่ทำ ในกฎหมายที่กำหนดให้ริบทรัพย์สินของคดียาเสพติดที่ศาลตัดสินให้เป็นกองทุนได้ ตั้งข้อสังเกตว่าในภารกิจควรขยายไปในภารกิจฟื้นฟูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ด้าน นายสมศักดิ์ กล่าวชี้แจงว่า ตนขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ ในส่วนของการลดความแออัดในเรือนจำนั้น ตนได้เร่งรัดการสร้างเตียงนอน 2 ชั้นอีก 8 หมื่นที่ รวมแล้วจะรองรับนักโทษได้ 3 แสนคน ซึ่งจะลดความแออัด นอกจากนี้ยังได้เน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม และเรามีเครื่องมือใหม่ที่จะใช้ในเดือนนี้คือ กำไร EM ตอนนี้มี 3 หมื่นเครื่อง ทั้งหมดนี้จะช่วยปัญหานักโทษล้นคุก ส่วนการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด เราได้ใช้กฎหมายของสรรพากร หากกังวลว่าเรายึดทรัพย์ได้มากแล้วจะต้องมีการจ่ายค่านำจับจำนวนมาก ตรงนี้เราได้ปรับลดรางวัลนำจับอย่างยาบ้าเหลือเม็ดละ 50 สตางค์เท่านั้น สำหรับเงินกองทุนนั้น ฃการยึดทรัพย์สินด้วย พ.ร.บ. ไม่สามารถนำไปเป็นเงินรางวัลนำจับได้แต่ต้องนำเข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งตนได้รับฟังข้อห่วงใยจากสมาชิกทุกท่าน ตรงนี้เราคงจะต้องมีการแปรญัตติให้ร่าง พ.ร.บ.นี้สมบูรณ์

หลังจากที่สมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางมานานกว่า 6 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 16.15 น. ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.... ร่างประมวลกฏหมายยาเสพติด และ ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 598 ต่อ 0 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 35 คน ระยะเวลาพิจารณาแปรญัตติ 15 วัน

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

กลุ่มราศีแต้มบุญทำงาน วาสนามาเยือน สำเร็จสมหวัง : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
03:54

กลุ่มราศีแต้มบุญทำงาน วาสนามาเยือน สำเร็จสมหวัง : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:25 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์