ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  “บิ๊กป้อม” นำประชุมปรับแผนการใช้จ่ายกองทุนดีอี มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชน

  ไทยรัฐออนไลน์10 ส.ค. 2563 12:02 น.
  SHARE

  “บิ๊กป้อม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนดีอี วางแผนการบริหารพิจารณาเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ย้ำต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สั่งติดตามประเมินผลต่อเนื่อง

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและโครงการในการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 ก่อนกล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามที่ได้มีการอนุมัติทุนอุดหนุนเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินงานของกองทุนในปีงบประมาณถัดไปให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความชัดเจน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งด้านการเงิน การบริหารกองทุน การติดตามประเมินผล รวมถึงการกำหนดทิศทางของกองทุน ให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  ทางด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาของโครงการที่มีคำขอวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ตามมาตรา 26 (1) จำนวน 2 โครงการ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ จำนวน 9 คน และได้เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ 1.เห็นชอบคู่มือการขอรับการจัดสรรเงินฯ เพื่อกองทุนฯ จะได้เผยแพร่คู่มือการจัดสรรเงินฯ ต่อไป และ 2.เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 โดยมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทน กรรมการทุนหมุนเวียน ในการประชุมหารือ

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,815,503,520.77 บาท และยังได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนด้วย ส่วนในการพิจารณาให้เงินโครงการที่ขอเงินรับการสนับสนุนจากกองทุน จะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต้องเกิดประโยชน์ภาพรวมของประเทศชาติและประชาชน

  ขณะที่ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ สดช. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้งบประมาณเงินกองทุนนี้ไปสนับสนุนกับผู้ขอรับทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

  นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาในวันนี้มีหลายประเด็นที่ฝากเน้นย้ำเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ขอให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและการปรับปรุงประมาณการจ่ายของกองทุนเพิ่มเติม ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประวิตร วงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนดีอีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 01:05 น.