มติ ครม. แต่งตั้ง "ศิลักษณ์ ปั้นน่วม" เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข่าว

  มติ ครม. แต่งตั้ง "ศิลักษณ์ ปั้นน่วม" เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  ซี.12

   1 ส.ค. 2563 05:01 น.

   จากการที่ คณะกรรมการแพทยสภา ได้เลือก กรรมการแพทยสภา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และ อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง และต่อมา นายกแพทยสภา ได้เลือกตั้งสมาชิก ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 18 เพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ และ เหรัญญิก ตำแหน่งละหนึ่งคน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา ทาง แพทยสภา จึงประกาศรายชื่อกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา 2.ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง 3.รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง 4.พลอากาศตรีอิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ 5.รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการ 6.นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เหรัญญิก โดยเพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

   วันเดียวกันมีประกาศ สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เรื่องคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2560-2564 ว่า บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ได้เสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จูลเมตต์ รองศาสตราจารย์พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ รองศาสตราจารย์นงนุช บุญยัง เป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2560-2564 แทน รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล และ ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2560-2564 ที่พ้นวาระการเป็นคณบดี หรือผู้อำนวยการของสถาบันการศึกษาพยาบาลแล้ว จึงประกาศให้บุคคลที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอมาเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2560-2564

   นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   มาถึงการแต่งตั้งผ่าน ครม. โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอการแต่งตั้ง นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) แทนตำแหน่งที่ว่างจากการที่ รองผู้อำนวยการ คนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย จนต้องพ้นจากราชการ

   ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 2 รายการคือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   หนูน้อยวัย 12 ถูกหลอกโอนเงินซื้อไอโฟ
   04:30

   หนูน้อยวัย 12 ถูกหลอกโอนเงินซื้อไอโฟ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:22 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์