ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สมช.เดินหน้าตั้ง 4 คณะทำงาน อจชล. ดึง "แพนเค้ก" เป็น "ทูตทะเล"

  ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ค. 2563 01:45 น.
  SHARE

  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดการประชุมปฐมนิเทศ โดย อนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(อจชล.) พร้อม ได้ตั้ง 4 คณะทำงานเสริมแกร่งงานความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทะเลไทย ชูแนวคิด "ทะเลไทย คนไทยไม่รู้" ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้านทะเล ซึ่งเป็นตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (พรบ.ศรขล.)

  เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ อจชล. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า สมช.จัดประชุมปฐมนิเทศ ให้คณะทำงานใน อจชล. ทำหน้าที่การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ อจชล. ในการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ได้แก่ 1.การเลือกสรร กลั่นกรอง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ 2. การสร้างองค์ความรู้ 3. การเผยแพร่องค์ความรู้ และเพื่อให้ภารกิจของ อจชล. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

  โดยจัดตั้งคณะทำงานรวม 4 คณะบทบาทและภารกิจดังนี้
  1. คณะทำงานด้านความมั่นคง โดยมี พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ เป็นประธาน โดยจะศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางทะเลทั้งในมิติภายในและภายนอกประเทศ (Maritime Safety at Sea) ครอบคลุมมาตรการความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์ทางทะเล การติดตามการใช้ประโยชน์ทางทะเล (Awareness) และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทะเล รวมการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล (Maritime SAR) ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์

  2. คณะทำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมี ผช.ศ.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นประธาน โดยจะเริ่มระยะเร่งด่วน 90 วัน จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวชี้วัดระดับการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เหมาะสม ส่วนในระยะกลาง 3 ปี กำหนดจัดทำข้อเสนอแนะเชิงโยบายในการจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) และแผนระยะยาว 15-20 ปี จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งในและนอกน่านน้ำของประเทศไทย

  3. คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี พล.ร.ต.ศิริวัฒน์ ธนะเพทย์ เป็นประธาน กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ 1.การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลและการศึกษาสถานะของประเทศไทยภายหลังการให้สัตยาบันรับรองการเข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ 2.การศึกษาวิจัยประเด็นใหม่ ๆ ที่มีนัยยะสำคัญต่อเรื่องกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

  4. คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อจชล. สร้างการรับรู้ภารกิจและบทบาทสำคัญ เผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย โดยจะทำหน้าที่ในการศึกษา วิจัย ในประเด็นที่ อจชล. มอบหมาย รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่อ อจชล. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางทะเล

  พร้อมเผยแพร่เนื้อหาจากหนังสือ “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ที่จัดทำโดย อจชล.สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของปัญหาทางทะเล พร้อมเปิดช่องทางการสร้างการรับรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อบัญชี “ทะเลไทย by แพนเค้ก”

  ในการแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง 4 คณะ ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดการปฐมนิเทศ
  โดยมี ศ.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธาน อจชล. อนุกรรมการ อจชล. คณะทำงานทั้ง 4 คณะ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ อจชล.

  โดยบทบาทสำคัญของคณะทำงานทั้ง 4 คณะ จะร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน ส่งเสริม สร้างแรงกระตุ้นและร่วมกันปลุกพลังให้คนไทยเรียนรู้ตระหนักและหวงแหนท้องทะเลไทย ภายใต้แนวคิด “ทะเลไทย คนไทยไม่รู้“

  ทั้งนี้ อจชล.เป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562

  สำหรับ พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ ประธานคณะทำงานมั่นคง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เตรียมทหารรุ่นที่ 6 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร ส่วน พล.ร.ต.ศิริวัฒน์ ธนะเพทย์ เป็น อาจารย์ รร. เสนาธิการทหารเรือ ส่วนพล.ร.อ.จุมพล เป็นอดีตรองแลัดกลาโหม.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมช.อจชล.แพนเค้กทูตทะเลพรบ.ศรขล.ทะเลไทย by แพนเค้กทะเลไทยข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo