ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2563 20:01 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา 10 ราย

  วันที่ 2 ก.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 โดยมีเนื้อหาระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน 10 ราย ดังนี้

  สาขามนุษยศาสตร์
  นางกุสุมา รักษมณี
  นางประคอง นิมมานเหมินท์
  นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน์

  สาขาสังคมศาสตร์
  นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
  นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร

  สาขาวิทยาศาสตร์
  นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล
  นายสุธี ยกส้าน

  สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

  สาขาแพทยศาสตร์
  นายชายชาญ โพธิรัตน์
  นางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี

  ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  นายกรัฐมนตรี

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ราชกิจจานุเบกษาพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed