ไลฟ์สไตล์
100 year

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ประกันสังคม” เพิ่มเงินค่าทำศพเป็น 50,000 บาท

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.ค. 2563 19:03 น.
SHARE

“หม่อมเต่า” ลงนามในกฎกระทรวงแรงงาน เพิ่มเงินค่าทำศพผู้ประกันตนจาก 40,000 เป็น 50,000 บาท เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

วันที่ 2 ก.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 ลงนามโดย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข่าวแนะนำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2563 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. 2550

ข้อ 2 เงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้กำหนดเป็นจำนวน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. 2550 นั้น ระบุไว้ว่า เงินค่าทําศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน ให้กําหนดเป็นจํานวน 40,000 บาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มค่าทำศพประกันสังคมประกันสังคมค่าทำศพประกันสังคมค่าทำศพเงินค่าทำศพประกันสังคมพ.ร.บ.ประกันสังคมค่าทำศพประกันสังคม 50000 บาท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 04:38 น.