ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เกษตรฯ ชูโปรเจกต์ Agri biz Idol เฟ้นหาสุดยอด ปั้นนักธุรกิจเกษตร

  ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ค. 2563 16:12 น.
  SHARE

  "เฉลิมชัย" รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดอบรมพัฒนา smart farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  วันที่ 1 ก.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดการอบรมการพัฒนา smart farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพื่อรองรับเกษตร 4.0 รวมไปถึงพัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับให้เป็น Smart Production มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะผู้ประกอบการ ต้องปรับวิธีทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมจากปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการปัจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้นำด้านเกษตรที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบฯ จะรับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือจำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 8 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ เกษตรวิถีอินทรีย์  วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการเกษตร เข้าอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนำ Coach Agri–biz เช่น กุลพล คุปรัตน, ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ เป็นต้น และมีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์แต่ละด้าน เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนให้กับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เน้นแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่ หรือต่อยอดการบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้ 

  นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ Agri biz Idol จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และก้าวสู่การเป็น นักธุรกิจเกษตร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พรรคประชาธิปัตย์เฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์Agri biz Idolนักธุรกิจเกษตรsmart farmerเกษตร 4.0ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้