นบส.1 รุ่น 92 (ต่อ)

ข่าว

นบส.1 รุ่น 92 (ต่อ)

ซี.12

  2 ก.ค. 2563 05:01 น.

  บันทึก

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 92 ต่อจากวันก่อนที่มีเรื่องแทรกซ้อนเข้ามามีดังนี้

  กระทรวงพลังงาน 65.นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดตรัง 66.นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์ เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน 67.นายวุฒิทัต ตันติเวสส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 68.นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 69.ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 70.นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 71.นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน 72.นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 73.ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 74.หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  กระทรวงมหาดไทย 75.นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี 76.นางสาวจุราพร สมเสียง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 77.นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงยุติธรรม 78.นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 79.นางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 80.นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี กรมราชทัณฑ์ 81.ร้อยตำรวจเอกปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 82.นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรา–นันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  กระทรวงแรงงาน 83.นางสาวนมิตา วายนต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 84.นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 85.นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86.นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี 87.นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี 88.นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก 89.นางสาว สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 90.นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดสระบุรี 91.นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม 92.นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย 93.นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 94.นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 95.นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 96.นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 97.นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 98.นางสาวสุวดี ทวีสุข นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 99.นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดตรัง 100.เรือเอกสาโรจน์ คมคาย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 101.นายประธาน ถาวร ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประกันสังคม 102.นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ประกันสังคมจังหวัดตาก 103.นายสุขสันต์ เจริญทวีโชค ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

  นบส.1 รุ่น 92 ยังมีต่อพรุ่งนี้อีกวัน.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  “ฟาโล ควันโก๋หม้อ” ร้านลับ จ.อยุธยา ขายก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบ 12 บาท | เศรษฐีป้ายแดง EP.121
  38:11

  “ฟาโล ควันโก๋หม้อ” ร้านลับ จ.อยุธยา ขายก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบ 12 บาท | เศรษฐีป้ายแดง EP.121

  ApplicationMy Thairath

  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 01:00 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์