ไลฟ์สไตล์
100 year

ราชกิจจาฯ ตั้ง 14 เจ้าพนักงาน สืบสวน ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ไทยรัฐออนไลน์
3 มิ.ย. 2563 18:39 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 14 คน

วันที่ 2 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

ข่าวแนะนำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. น.ส.ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ

2. นางวาสนา สิงห์สร้อย

3. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ

4. พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ

5. พ.ต.อ.ปฏิญญา จีรชนาสิน

6. พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล


7. พ.ต.ท.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์

8. พ.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ

9. พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน

10. พ.ต.ท.ศุภรฐ โชติจำหงษ์

11. พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ไหวดี

12. ว่าที่พ.ต.ท.เสกสรรค์ องอาจ

13. ร.ต.อ.อิชยา สิทธิธูรณ์

14. ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค.2563

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาตั้ง 14 เจ้าพนักงานสืบสวนทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเอสพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 22:40 น.