ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : นายอำเภอใหม่

ซี.12
4 มิ.ย. 2563 05:01 น.
SHAREรายการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอที่นำเสนอมาเป็นระยะนั้น ไม่มีชุดใดจะตื่นเต้นไปกว่าชุดสุดท้ายที่กำลังจะนำเสนอในคราวนี้

เพราะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายปกครองที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอมาแล้วคนละหลายๆปีและก้มหน้าก้มตาทำงานในตำแหน่งต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ของที่ทำการปกครองอำเภอต่างๆ ซึ่งก็คือ ปลัดอำเภออาวุโส แต่เดิม นอกจากนั้นยังมี หัวหน้ากลุ่มงาน อื่นๆ จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด อยู่บ้าง

ข่าวแนะนำ

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) กรมการปกครอง จำนวน 110 ราย คือ นายอำเภอใหม่ ดังนี้

1.นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ เป็นนายอำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 2.นางปณิดา พันธุ์โชติ เป็นนายอำเภอเกาะสีชัง ชลบุรี 3.นายวัชรินทร์ รื่นถวิล เป็นนายอำเภอบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 4.นายพีระศักดิ์ ธีรบดี เป็นนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 5.ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย เป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 6.นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี เป็นนายอำเภอขุนตาล เชียงราย 7.นายสุจินต์ งามฉวีพันธุ์ เป็นนายอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ 8.นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี เป็นนายอำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 9.นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ เป็น นายอำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น 10.นายบดินทร์ เทียมภักดี เป็นนายอำเภอดอยหลวง เชียงราย

11.นายปรัตรวีร์ วิจบ เป็นนายอำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 12.นายธวัช พรมโสภา เป็นนายอำเภอสร้างคอม อุดรธานี 13.นายพนมพร ตุ้ยกาศ เป็นนายอำเภอสบปราบ ลำปาง 14.นายนูรดี อับดุลราฮิม เป็นนายอำเภอสุขสำราญ ระนอง 15.นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ เป็นนายอำเภอกุดรัง มหาสารคาม 16.นายสันติ บุญรอด เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 17.นายชิน ศิริวรรณดี เป็นนายอำเภอโนนนารายณ์ สุรินทร์ 18.นายสมนึก ธูปหอม เป็นนายอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น 19.นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ เป็นนายอำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์ 20.นายสมเกียรติ อาจสังข์ เป็นนายอำเภอสองแคว น่าน

21.นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ เป็นนายอำเภอทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 22.นายนรบดี เรืองอนันต์ เป็นนายอำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ 23.นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา เป็นนายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี 24.นายนาวิน สังฆมาตร เป็นนายอำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ 25.นายสมควร ใจซื่อ เป็นนายอำเภอโพธิ์ตาก หนองคาย 26.นายอภินันต์ สุวรรณโค เป็นนายอำเภอหนองหิน เลย 27.นายคเณศวร เกษอินทร์ เป็นนายอำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์ 28.นายตวงอัฐ บุตรวิชา เป็นนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 29.นายยุทธนา แรกขึ้น เป็นนายอำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท 30.นายไพศาล ช่อผกา เป็นนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

31.นายสมชาย วุฒิชัยกุล เป็นนายอำเภอชื่นชม มหาสารคาม 32.นายชัชวาลย์ ทองชน เป็นนายอำเภอดงหลวง มุกดาหาร 33.ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว เป็นนายอำเภอบ่อเกลือ น่าน 34.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ เป็นนายอำเภอดอนพุด สระบุรี 35.นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง เป็นนายอำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี 36.ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ เป็นนายอำเภอนาตาล อุบลราชธานี 37.นายปิตานนท์ ปัญญา เป็นนายอำเภอแกดำ มหาสารคาม 38.นายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย เป็นนายอำเภอเมืองยาง นครราชสีมา 39.นายนิติพัฒน์ ขอดทอง เป็นนายอำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา 40.นายสุกิจ มีพริ้ง เป็นนายอำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

41.นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ เป็นนายอำเภอภูหลวง เลย 42.นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ เป็นนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 43.นายสุทัศน์ ชัยเทพ เป็น นายอำเภอพระทองคำ นครราชสีมา 44.นายกฤษฎิ์ โสมปัด เป็นนายอำเภอเต่างอย สกลนคร 45.นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เป็นนายอำเภอฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46.พันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ เป็นนายอำเภอซำสูง ขอนแก่น 47.นายปรัตถกร บุสาวรรณกร เป็นนายอำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น 48.นายวิระชัย ชุมแก้ว เป็นนายอำเภอศรีบรรพต พัทลุง 49.นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง เป็นนายอำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ 50.นายทินพล เฉลิมวสุธา เป็นนายอำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ

นายอำเภอใหม่อีก 60 รายมีต่อในวันพรุ่งนี้.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นายอำเภอนายอำเภอใหม่ปลัดอำเภออาวุโสกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 03:31 น.