เปิดใจ “พี่ใหญ่” ปรับทัพพลังประชารัฐ : เดินหน้ารัฐบาลเรือเหล็ก

ข่าว

เปิดใจ “พี่ใหญ่” ปรับทัพพลังประชารัฐ : เดินหน้ารัฐบาลเรือเหล็ก

ทีมข่าวการเมือง

  1 มิ.ย. 2563 05:02 น.

  บันทึก

  มิติความมั่นคงด้านอื่นๆไม่ห่วง มีแต่เฟกนิวส์โจมตีกันไปมาผ่านโซเชียลมีเดีย

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สะท้อนมุมมองในบทบาทที่ดูแลความมั่นคงมายาวนาน

  แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ มีความมั่นใจในการผลักดันแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  ลงพื้นที่ตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามภูมิภาคต่างๆ อาทิ ไปดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ดูความต้องการ ความจำเป็นการใช้น้ำในพื้นที่อีอีซี พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก

  การลงพื้นที่แต่ละครั้งได้ติดตามรับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหา อุปสรรคข้อติดขัดต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละภาค ให้สำเร็จลุล่วงและเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน

  แม้มีฝนตกลงมาบ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดการความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำตามมาตรการที่กำหนด ทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 63 รองรับพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่ประกาศเขตภัยแล้งครอบคลุม 75 จังหวัด

  รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

  ทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมชลประทานวางแผนและบริหารจัดการน้ำในระบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รองรับฤดูแล้ง

  รวมถึงสำรวจหาสาเหตุปริมาณน้ำที่สูญเสียไปทางตอนบน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนนิคมอุตสาหกรรมให้วางแผน จัดหาแหล่งน้ำสำรองในนิคม เตรียมพร้อมจัดการน้ำสำหรับลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงทำซีเอสอาร์ ต่อชุมชนที่เสียสละแบ่งปันน้ำ

  มอบให้ กอนช.ติดตาม เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอทันการเติบโตความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน เป็นไปตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี หากมีโครงการสำคัญจำเป็นดำเนินการเร่งด่วน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทันที

  เมื่อเข้าฤดูฝนก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือ เพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

  รวมถึงให้ศึกษาการดึงน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยภาคตะวันออกที่คงมีปัญหาช่วง

  ฤดูแล้ง โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบให้การบริหารจัดการน้ำทั่วถึง เท่าเทียม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

  เชื่อมั่นฤดูแล้งปีถัดไปสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคดีขึ้นกว่าปีนี้แน่ เพราะได้บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมมากขึ้น หวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม

  ส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับฐานราก มีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดูอยู่ พยายามทำให้ดีขึ้น

  นายกฯเหนื่อยมาก ทำทุกอย่าง เสียสละให้ประเทศและคนไทย

  ประชาชนสนใจเรื่องปากท้อง โดยตั้งความหวังสูงว่ารัฐบาลบริหารประเทศจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น พล.อ.ประวิตร บอกว่า เราพยายามขับเคลื่อนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

  โดยมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ดูแลประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี เริ่มคลายล็อกดาวน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด

  รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร พล.อ.ประวิตร บอกว่า รัฐบาลทำอยู่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้รากหญ้า มีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย มีเงินจับจ่ายใช้สอย

  อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ใช้ยางพาราทำแบริเออร์ยางลดแรงกระแทกของรถ

  ฝ่ายค้านเห็นด้วยกับ พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่เป็นห่วงการใช้จ่ายงบประมาณ 4 แสนล้านบาท พล.อ.ประวิตร บอกว่า รัฐบาลมีเป้าหมายใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

  มีการตรวจสอบการใช้งบฯ โปร่งใส รัฐบาลไม่มีโกง

  โดยท่านนายกฯระบุว่ามีการคดโกงเกิดขึ้น ย้ายทันทีและลงโทษ

  รัฐบาลเข้ามาเจอแต่โจทย์ใหญ่ หลายฝ่ายมองว่าอาจเดินต่อไปไม่ได้ พล.อ.ประวิตรบอกว่า คิดกันไปเอง มั่นใจรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้

  และสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น

  การเมืองหลังโควิดกลัวไหม พล.อ.ประวิตร บอกว่า ไม่กลัว เพราะท่านนายกฯทำงานเต็มที่ ภายใต้ทุกฝ่ายสนับสนุนนายกฯเต็มที่ ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้

  ส่วนปัญหาเล็กๆน้อยๆในพรรคการเมือง เป็นเรื่องภายในไม่มีอะไร

  ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ต้องการให้พรรคยืนอยู่จุดใด พล.อ.ประวิตร บอกว่า พรรคเกี่ยวข้องกับประชาชน ส.ส.ดูแลและสนับสนุนประชาชนในเขตของตัวเอง 3-4 เดือนแล้ว ในช่วงโควิด ส.ส.ลงพื้นที่หนักมาก เดินหน้าเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เมื่อฐานรากดีเศรษฐกิจของประเทศก็ดีทั้งหมด

  ทำอย่างไรให้พรรคพลังประชารัฐมีความเป็นปึกแผ่น พล.อ.ประวิตร บอกว่า ข้างล่างไม่มีปัญหาอะไร มีแต่ข้างบนที่คิดกันไปเอง ต่างคนต่างคิด ความจริงไม่มีอะไร

  “ผมไม่มีอะไรกับใคร ใครคิดอะไรกับผมก็คิดไป

  ขอเดินหน้าทำงานให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเท่านั้น”

  ในฐานะเป็นผู้ใหญ่จะเชื่อมภายในพรรคอย่างไรให้เป็นปึกแผ่น พล.อ.ประวิตร บอกว่า ส.ส.เป็นปึกแผ่นอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา ส.ส.ทุกคนทำงานอยู่กับผม

  แล้วกับอาจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ล่ะ พล.อ.ประวิตร บอกว่า นายสมคิดก็ว่าไป เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน ความจริงภายในพรรคไม่มีอะไร คุยกันได้ตลอด

  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้มีโอกาสแยกไปตั้งพรรคใหม่ จะทำอย่างไรให้พรรคเดินไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งหมด พล.อ.ประวิตร บอกว่า เชื่อมั่นไม่มีใครไปไหน

  ขอยืนยัน ส.ส.ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าไปอยู่กลุ่มไหน ก็ต้องทำงานร่วมกับผมทั้งหมด

  ยังมีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แตกคอกันแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตร บอกว่า ไม่มี

  “ผม-ประยุทธ์-อนุพงษ์ ไม่มีแตกกันหรอก”

  เพราะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็ก นอนบ้านเดียวกัน กินอยู่ด้วยกันทำงานร่วมมือกันมาตลอด

  ทีมการเมือง ถามว่ามีเสียง ส.ส.ภายในพรรคสนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้เป็นปึกแผ่นและการเมืองเดินต่อไปได้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า ตอบไม่ได้ เป็นเรื่องของพรรคว่าจะเอาอย่างไร

  ไม่ต้องห่วง ใครเป็นก็ต้องทำพรรคให้ดีและเข้มแข็ง

  ถ้าที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติให้เป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร บอกว่า ขอดูก่อน เพราะไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเล่นการเมือง จริงๆไม่อยากเป็นนักการเมือง ต้องการเข้ามาช่วยประเทศ พอดีตกกระไดพลอยโจนมาเรื่อยๆ

  นายกฯก็ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองภายในพรรค เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

  นายกฯทำงานฝ่ายบริหารเยอะแยะไปหมด ผมก็ดูแลพรรคการเมือง ช่วยกันทำงานทั้ง 2 คน

  “นายกฯจบ ผมก็จบ ผมไม่เล่น ไม่เอาต่อ

  ใครมาบอกว่าผมมาแทนนายกฯ ไม่มีแทน

  ไม่เอา ผมไม่เป็น ผมช่วยนายกฯอย่างเดียว”.

  ทีมการเมือง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพื่อไทย"
  01:39

  "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพื่อไทย"

  ApplicationMy Thairath

  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:57 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์