ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ครม.รับทราบ จ่ายเงินเยียวยาว่างงาน กว่า 1 ล้านราย วงเงินกว่า 6 พันล้าน

  ไทยรัฐออนไลน์26 พ.ค. 2563 15:30 น.
  SHARE

  ครม.รับทราบ ความคืบหน้า การจ่ายทดแทน กรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนแล้วกว่า 1,095,399 ราย รวมเป็นเงิน 6,052 ล้านบาท ยังย้ำ สถานประกอบการ ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน ให้เร่งส่งชื่อลูกจ้างเพื่อจ่ายเงินโดยเร็ว 

  วันที่ 26 พ.ค. ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้า การจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 

  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักประกันสังคม รายงานว่า ได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,095,399 ราย รวมเป็นเงิน 6,052 ล้านบาท รวมทั้งติดตามนายจ้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองขอรับประโยชน์ทดแทน จำนวน 29,406 ราย โดยให้หน่วยปฏิบัติ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/อุทธรณ์ COVID-19 ณ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ และส่วนกลาง ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  นอกจากนี้ ยังมีหนังสือแจ้งสถานประกอบการ ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน ให้เร่งตรวจสอบ และส่งชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยให้ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ยื่นร้องทุกข์ อุทธรณ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศด้วย 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19จ่ายทดแทนกระทรวงแรงงานผู้ประกันตนที่ประชุมครม.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์โฆษกรัฐบาลข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้