ข่าว
100 year

“บิ๊กตู่” แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์

ไทยรัฐออนไลน์23 พ.ค. 2563 09:36 น.
SHARE

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามในประกาศกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งหน่วยงาน - ผู้ว่าฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ ฉบับที่ 8 และ 9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงกลาโหม 2 ฉบับ ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีการยกเลิกข้อความบางข้อในประกาศฉบับก่อนหน้า และแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังนี้

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้แก่สังกัดหน่วยงานดังนี้

1. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
2. กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
3. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
4. กรมพระธรรมนูญ
5. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
6. กรมสรรพาวุธทหารบก
7. กรมสรรพาวุธทหารเรือ
8. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
9. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
10. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
11. ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

(อ่านประกาศต้นฉบับ)

ขณะที่ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 มีการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการในสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ

(อ่านประกาศต้นฉบับ)

อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงกลาโหม ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น มีผลบังคับใช้แล้ว เนื่องจากในช่วงท้ายระบุว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประยุทธ์ จันทร์โอชาพ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ประกาศกระทรวงกลาโหมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ 2530ราชกิจจานุเบกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้