ไลฟ์สไตล์
100 year

"บิ๊กป้อม"ย้ำ คกก.นโยบายทะเล ต้องป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์
22 พ.ค. 2563 13:16 น.
SHARE

"บิ๊กป้อม" ประชุม ย้ำ คกก.นโยบายทะเล ต้องทำหน้าที่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงในเรื่องอื่นๆ ต่อไป 


วันที่ 22 พ.ค. เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 และห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

ข่าวแนะนำ

ที่ประชุมรับทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ วันป่าชายเลนแห่งชาติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมในวันนี้ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ร่าง รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ร่าง ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 2 คณะ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประวิตร วงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคกก.นโยบายทะเลป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกัดเซาะชายฝั่งข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:23 น.