ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ สธ. ยกเลิก "เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง" เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

  ไทยรัฐออนไลน์15 พ.ค. 2563 19:44 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา แผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร "เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง" ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย มีผล ตั้งแต่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ ได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s
  Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีความพร้อมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
  ด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao)
  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓”

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ 3 (๑) และ (๒) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 2 มีนาคม
  พ.ศ. 2563

  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าราชกิจจานุเบกษาจีน-เกาหลีมาเก๊า-ฮ่องกงประกาศสาธารณสุขข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo