ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : ย้าย หน.ปภ.จังหวัด

ซี.12
6 พ.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

อีกรายการแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีทั้งตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ขอทำบันทึกไว้ดังนี้

1.นายธีระชาติ ไทรทรอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 2.นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวแนะนำ

4.พันจ่าเอกฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 5.นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 6.นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 7.นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

8.นายโสภณ ทองไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 9.น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี 10.นายวัฒนา สาครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่) เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร 11.นายเกรียงไกร จิตธรรม วิศวกรโยธาส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

12.นายอภิชัย จำปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ) เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 13.นายโสภณ เจริญพร นายช่างโยธาฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นหัวหน้าสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ตอนนี้ทุกคนในคำสั่งย้ายนี้ไปรับหน้าที่ร่วมกับจังหวัดใหม่ที่สังกัดแล้ว.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้าราชการแต่งตั้งโยกย้ายย้ายข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:11 น.