ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองคมนตรี

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ค. 2563 15:49 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีตอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นุรักษ์ มาประณีตองคมนตรีแต่งตั้งองคมนตรีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญราชกิจจานุเบกษา

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:57 น.