ไลฟ์สไตล์
100 year

ปลัดมท.สั่งด่วน ไม่ต้องกักตัวที่จุดคัดกรอง ให้ผู้ว่าฯ ประสานลดขัดแย้ง

ไทยรัฐออนไลน์
3 พ.ค. 2563 14:35 น.
SHARE

ปลัดมท.สั่งด่วน ไม่ต้องกักตัวที่จุดคัดกรอง หากผ่านการกักตัวจากภูเก็ต ครบ 14 วันแล้ว ให้ ผวจ.ประสานงาน ร่วมแก้ข้อขัดแย้ง แต่หากมีกรณีต้องสงสัย สามารถพิจารณากักตัวได้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันที่ 2 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต กรณีจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านของผู้ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีผู้เดินทางมีเอกสารต้องรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผ่านกระบวนการกักกันตัว จากจังหวัดภูเก็ต ครบ 14 วัน ให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวจังหวัด ที่เป็นจุดตรวจคัดกรองอีก

2. จังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของผู้เดินทางให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดมีประกาศคำสั่งไว้ หากมีกรณีสงสัยหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการ ที่ที่พักอาศัย ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดกำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริง และความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดอีกฉบับ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามข้อกำหนด ตามมาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่กำหนดไว้ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนั้นกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ในการพิจารณาคัดกรองของจุดตรวจคัดกรองต่างๆ ให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม โดยให้ชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ตามข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติโดยให้ยึดถือร่วมกันว่า เป็นการบูรณาการการทำงานภาพรวมทั้งประเทศ ไม่ใช่เป็นการจำกัดการปฏิบัติเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง ความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชน

2.กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ได้กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขในการคัดกรอง ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นมา และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ในพื้นที่ ประสานงานกับจังหวัดในการเตรียมสถานที่และบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดด้วยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรน่าไวรัสโคโรนาปลัดมหาดไทยฉัตรชัย พรหมเลิศไม่ต้องกักตัวข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:34 น.