ไลฟ์สไตล์
100 year

ดูกันให้ชัดๆ คู่มือกำหนดมาตรการคลายล็อก 8 กิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พ.ค.

ไทยรัฐออนไลน์
2 พ.ค. 2563 17:12 น.
SHARE

ดูกันให้ชัดๆ ราชกิจจาฯ ประกาศ มาตรการผ่อนปรน-คลายล็อก ทั้งข้อกำหนดทั้งมาตรการหลัก-เสริม ในการกลับมา เปิดกิจการดดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.)  

วันที่ 2 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 มาตรการผ่อนปรนหรือคลายล็อกให้สามารถเปิดกิจการที่กำหนดได้ ในวันที่ 3 พ.ค.(พรุ่งนี้) ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม โดยเคร่งครัด ทั้ง ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร, สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, วัดอุณหภูมิร่างกาย, มีเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้บริการ และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริหาร ไม่ให้แออัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ข่าวแนะนำ

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมา ได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรน่าไวรัสโคโรนาราชกิจจานุเบกษาคลายล็อกผ่อนปรนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:57 น.