ไลฟ์สไตล์
100 year

"บิ๊กตู่" แต่งตั้ง 13 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19

ไทยรัฐออนไลน์
1 พ.ค. 2563 19:04 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง "บิ๊กตู่" แต่งตั้ง 13 อรหันต์ คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

วันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าวแนะนำ


เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตำมคำสั่ง นายกรัฐมนตรีที่ 5 / 2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำมพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิก พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
2.ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน
3.ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการ
4.ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ
5.รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ
6.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ
7.พลตรีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ
8.นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการ
9.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
10.นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ
11.นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ
12.เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการ
13.รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรน่าไวรัสโคโรนาราชกิจจานุเบกษาคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจประยุทธ์ จันทร์โอชาคำสั่งนายกฯข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:05 น.