ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : ย้าย นอภ.ระดับสูง

ซี.128 เม.ย. 2563 05:00 น.
SHARE

ที่จริงช่วงนี้ควรจะเป็นคิวของการนำเสนอรายชื่อข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องประจำปี แต่ด้วยการที่มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลั่งไหลออกมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง นายอำเภอ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติด้วยการระบาดของโรคร้าย

นายอำเภอ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกรมการปกครอง มีการย้ายคราวนี้จำนวน 236 ราย คาดว่าต้องใช้เวลาในการนำเสนอไม่น้อยกว่า 5 วันคือ

1.นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอควนโดน สตูล เป็นนายอำเภอ เหนือคลอง กระบี่ 2.นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก กระบี่ เป็นนายอำเภอเมือง กระบี่ 3.นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด พัทลุง เป็นนายอำเภออ่าวลึก กระบี่ 4.นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา ราชบุรี เป็นนายอำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 5.นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน กาญจนบุรี เป็นนายอำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 6.นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอปะคำ บุรีรัมย์ เป็นนายอำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 7.นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม เป็นนายอำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 8.นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี เป็นนายอำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 9.นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด เป็นนายอำเภอเขาวง กาฬสินธุ์ 10.นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น เป็นนายอำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์

11.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ยโสธร เป็นนายอำเภอหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 12.นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร กำแพงเพชร เป็นนายอำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 13.นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ เป็นนายอำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร 14.นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เป็นนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร 15.นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ขอนแก่น เป็นนายอำเภอกระนวน ขอนแก่น 16.นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ขอนแก่น เป็นนายอำเภอพล ขอนแก่น 17.นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม อุดรธานี เป็นนายอำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น 18.นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ขอนแก่น เป็นนายอำเภอเมืองขอนแก่น 19.นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอพระยืน ขอนแก่น เป็นนายอำเภอหนองเรือ ขอนแก่น 20.นายชาครินทร์ อินอิ่มวรรปาชญ์ นายอำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ เป็นนายอำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

21.นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอทุ่งฝน อุดรธานี เป็นนายอำเภอนายายอาม จันทบุรี 22.นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เป็นนายอำเภอเมืองจันทบุรี 23.นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ เป็นนายอำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24.นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เป็นนายอำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 25.นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี เป็นนายอำเภอบ้านบึง ชลบุรี 26.นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง ชลบุรี เป็นนายอำเภอพานทอง ชลบุรี 27.นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอ เกาะจันทร์ ชลบุรี เป็นนายอำเภอศรีราชา ชลบุรี 28.นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เป็นนายอำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 29.นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี เป็นนายอำเภอสรรพยา ชัยนาท 30.นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ เป็นนายอำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ

31.นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี เป็นนายอำเภอเทพสถิต ชัยภูมิ 32.นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ชัยภูมิ เป็นนายอำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ 33.ร้อยตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน ชุมพร เป็นนายอำเภอปะทิว ชุมพร 34.นายเพ็ชร เรือนสูง นายอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอสวี ชุมพร 35.นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี ชุมพร เป็นนายอำเภอหลังสวน ชุมพร 36.นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย เป็นนายอำเภอเชียงแสน เชียงราย 37.นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พะเยา เป็นนายอำเภอป่าแดด เชียงราย 38.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย เป็นนายอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย 39.นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เชียงราย เป็นนายอำเภอพาน เชียงราย 40.นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร ลำปาง เป็นนายอำเภอแม่จัน เชียงราย

ทั้งหมดเดินทางมารับตำแหน่งใหม่แล้วเมื่อวานนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นายอำเภอระดับสูงนายอำเภอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการข้าราชการดีเด่นข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้