ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : ย้าย ผอ.กลุ่มงาน ใน สำนักงานจังหวัด

ซี.12
3 เม.ย. 2563 05:02 น.
SHARE

การย้ายข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ในสำนักงานจังหวัดต่างๆ จำนวน 27 รายต่อจากวานนี้มีดังนี้

11.นายนรวีร์ ขันธหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.นางสาวราชฎา เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 14.นายกิตติ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 15.นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลาเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

ข่าวแนะนำ

16.นายธนสาห์ รามหนู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสตูล เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลา 17.นายณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสตูล 18.นายนิธิ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี 19.นายประวิตร พานชูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ 20.นายเมธี สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่

21.นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 22.นายอนุลักษณ์ รุ่งแสง-ทวีศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 23.นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน 24.นายณธกร จิตรอรุณฆ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25.นายคนึง ทองเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 26.นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี 27.สิบตำรวจโท จิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คิวต่อไปเป็นเรื่องของการเลื่อนขึ้นรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานจังหวัดการเลื่อนขั้นข้าราชการข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 01:45 น.