ข่าว
100 year

มติ ครม. ตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ “บิ๊กป๊อก” นั่งประธาน

ไทยรัฐออนไลน์31 มี.ค. 2563 18:09 น.
SHARE

มติ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ รมว.มหาดไทย นั่งประธาน อำนวยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกัน ปราบปรามการกักตุนสินค้าจำเป็น

วันที่ 31 มี.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

                   (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานคณะกรรมการ
                   (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ
                   (3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เป็นกรรมการ
                   (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นกรรมการ
                   (5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ
                   (6) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ
                   (7) อธิบดีกรมสรรพากร  เป็นกรรมการ
                   (8) อธิบดีกรมศุลกากร  เป็นกรรมการ
                   (9) อธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นกรรมการ
                   (10) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นกรรมการ
                   (11) อธิบดีกรมการปกครอง  เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

ทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 2563 ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีการกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชน ในวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่เขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 พ.ศ.... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นท้องที่เขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ฯ ขึ้นใหม่

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปรามการกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์มติ ครม.

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้