มุมข้าราชการ : 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

ข่าว

  มุมข้าราชการ : 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

  ซี.12

   1 เม.ย. 2563 05:01 น.

   วันพุธที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 แต่น่าเสียดายที่ปีนี้มีการงดกิจกรรมทั้งสิ้นทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกับงานนี้เพราะเหตุร้ายแรงของโรคระบาดที่คุกคามโลกและประเทศไทยตอนนี้

   ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นแกนกลางในการจัดงานได้เวียนแจ้งทุกกรม กระทรวงและจังหวัดถึงแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี

   โดยระบุว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

   เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

   ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน สำนักงาน ก.พ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้

   1.เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ. จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.ocsc.go.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2563

   2.ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือผลงานของส่วนราชการ ตามสื่อ หรือช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ

   3.พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่ข้าราชการหรือส่วนราชการในสังกัด ตามที่จะเห็นสมควร และแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในสังกัดทราบ

   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 และแนวทางการรับส่งเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ส่วนราชการทราบด้วยแล้ว

   จะจัดเล็กหรือจัดใหญ่ขนาดไหนหัวใจของข้าราชการพลเรือนก็มีเพื่อชาติและประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้นในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามชื่นชม ข้าราชการดีเด่นของประชาชน.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   หนูน้อยวัย 12 ถูกหลอกโอนเงินซื้อไอโฟ
   04:30

   หนูน้อยวัย 12 ถูกหลอกโอนเงินซื้อไอโฟ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:39 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์