ข่าว
100 year

คาบลูกคาบดอก : การเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทน

หมัดเหล็ก30 มี.ค. 2563 05:02 น.
SHARE

กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการว่างงาน ตกงาน หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 33 รวมถึงชาวบ้านทั่วไปที่หาเช้ากินค่ำ ปัญหาตามมาคือความซ้ำซ้อนและไม่เข้าใจในการรับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา เช่น รูปแบบสวัสดิการจากรัฐที่มีอยู่แล้วจะรับสิทธิ์ ได้หรือไม่ จนเกิดความสับสน เกิดปรากฏการณ์ ที่ชาวบ้าน แห่ไปเปิดบัญชีธนาคารกันแน่นขนัด โดยเฉพาะธนาคารของรัฐที่เข้าใจว่า พอเปิดบัญชีปุ๊บจะมีเงินเข้าปั๊บ เรื่องนี้ต้องอธิบายกันยาว

คำถามที่ตามมาก็คือในระยะนี้มีการปิดงานชั่วคราวบ้าง มีการทำงานอยู่กับบ้านบ้าง ในฐานะลูกจ้าง จะมีสิทธิอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ เรื่องของการรักษาพยาบาล ในยามที่ป่วยไข้ เนื่องจากอาจมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น

ยิ่งในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ด้วยแล้ว การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่ยากลำบาก อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ได้อธิบายถึงโอกาสการรักษาพยาบาลเอาไว้ดังนี้

ในเบื้องต้น อยากให้เข้าใจกรณีที่จะได้รับ การเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทน ก่อน สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานอยู่แล้ว ตามกฎหมาย ที่ได้มีการร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้ง โครงการ คลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตรวจรักษา วินิจฉัยโรคและการให้การรักษาพยาบาล

โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน แล้วถึง 116 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 109 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด มหาวิทยาลัย 6 แห่ง สังกัด กทม. อีก 1 แห่ง

วิธีการก็ไม่ยาก ลูกจ้างสามารถยื่นแจ้งแบบการประสบอันตราย ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ทำงานประจำ เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการ หรือติดต่อคลินิกโดยตรง

ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะหากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องยื่นแบบการประสบอันตรายให้กับ สำนักงานประกันสังคม ภายใน 15 วัน และให้มีหนังสือส่งตัวให้โรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าการตรวจวินิจฉัยโรคไม่พบว่าลูกจ้างมีการเจ็บป่วย ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลเอาไว้แล้ว

โดยลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กโควิด-19COVID-19ผู้ติดเชื้อกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้