ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช่างไฟฟ้าต้องคําพิพากษา-ปลดออกราชการ

ไทยรัฐออนไลน์2 มี.ค. 2563 19:33 น.
SHARE

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช่างไฟฟ้า สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรม แม่ฮ่องสอน ต้องคําพิพากษาจําคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายสมเกียรติ มีหวาน อดีตลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายสมเกียรติ มีหวาน เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเกียรติ มีหวานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 19:31 น.