ข่าว
100 year

รมว.ยธ. ประชุม ศอ.ปส.ภาคเหนือตอนล่าง สร้างกำแพงชุมชนป้องกันยาเสพติด

ไทยรัฐออนไลน์17 ก.พ. 2563 11:52 น.
SHARE

รมว.ยุติธรรม ประชุม ศอ.ปส.ภาคเหนือตอนล่าง หวังสร้างชุมชนเป็นกำแพงป้องกัน เร่งแก้ปัญหาแบบยั่งยืน เน้นป้องกันมากกว่าปราบ รับลูก นายกฯ จี้ แก้ยาเสพติดต้องจริงจัง

วันที่ 17 ก.พ. เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชนนำร่อง พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ศอ.ปส.จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ โดยมีตนในฐานะ รมว.ยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีคณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่สำคัญ คือ นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ศูนย์นี้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ การติดตามอำนวยการ และร่วมประสานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับพื้นที่สำคัญ เช่น ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งพื้นที่สำคัญอื่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลัก ที่มีด่านและจุดตรวจที่มีความเข้มงวด ไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตอนใน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ตนเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานในการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในการร่วมดำเนินโครงการ โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2562 มีพื้นที่เป้าหมายใน 5 จังหวัด คือ จ.ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และ 3 อำเภอใน จ.กำแพงเพชร ได้แก่ อ.พรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ 5,280 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 57 อำเภอ

"รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยท่านนายกฯ กำชับกับผมเสมอว่า ให้เข้มงวดจริงจัง และเน้นย้ำในมาตรการป้องกันมากกว่าปราบปราม ซึ่งการขจัดยาเสพติดนั้นถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทุกปี และท่านนายกฯ ได้ย้ำว่าจะปราบปรามจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง หรือจนกว่าจะไม่มีรัฐบาล" นายสมศักดิ์ กล่าว

รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า การสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ มีหัวใจสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน กระตุ้นให้พวกเขาร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาและร่วมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง 2.การสนับสนุนจากหน่วยราชการ โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ หากหัวใจทั้งสองดวงเดินไปด้วยกันแล้ว จะทำให้การดำเนินการเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดสัมฤทธิ์ผลด้วยความต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำเร็จของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ สามารถพิจารณาได้ 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1.ความสำเร็จในการป้องกัน 2.ความสำเร็จในการบำบัดรักษา และ 3.ความสำเร็จในการปราบปราม ความสำเร็จนี้ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ แต่อยู่ที่การขยายผลสืบสวนตัดวงจรการค้ายาเสพติด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยาเสพติดกำแพงป้องกันยาเสพติดสมศักดิ์ เทพสุทินรมว.ยุติธรรมชุมชนป้องกันยาเสพติดศอ.ปส.ภาคเหนือตอนล่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้