ข่าว
100 year

เก่าไปใหม่มา

แม่ลูกจันทร์14 ก.พ. 2563 05:02 น.
SHARE

หลังจากดึงแล้วดึงอีก เลื่อน แล้วเลื่อนอีก มาถึง 5 เดือนเต็ม

ที่ประชุม ส.ว.ลากตั้ง ก็ลง มติเห็นชอบ “ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่” ที่ผ่านการสรรหาทั้ง 5 คน เพื่อเสียบแทน “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่า” 5 คน ที่ดำรงตำแหน่งมานานจนรากงอกถึง 12 ปี

ปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภา เปิดไฟเขียวผ่านความเห็นชอบเพียง 4 คน

ได้แก่ นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา ได้คะแนนสูงสุด 217 คะแนน ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีศาลฎีกา และ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา ได้คะแนนเห็นชอบ 216 คะแนนเท่ากัน

นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ ได้คะแนนเห็นชอบ 203 คะแนน

เหลือ “นายชั่งทอง โอภาสสิริวิทย์” ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (อดีตเลขาศูนย์นิสิตฯ หลังยุค 14 ตุลา) คนเดียว ที่ ส.ว.ลากตั้งไม่เปิดไฟเขียวให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ ฉลองเทศกาลวาเลนไทน์

“นายชั่งทอง” ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ส่งเข้าประกวดชายงาม ได้คะแนนเห็นชอบน้อยผิดปกติเพียง 52 คะแนน

แต่คะแนนไม่เห็นชอบบานทะโร่ไปถึง 139 คะแนน

ทำให้ศาลปกครองสูงสุดต้องเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามสเปกเป็นว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทนนายชั่งทองภายใน 30 วัน

เรื่องมันวุ่นวายขายปลาช่อนอย่างนี้แหละท่านผู้ชม

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าสำหรับ “ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว 4 คน จะต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยภายใน 14 วัน

จากนั้น 4 ว่าที่ตุลาการน้องใหม่ จะต้องประชุมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุดเดิมที่ยังไม่หมดวีซ่าอีก 4 คน

ได้แก่ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นายปัญญา อุดชาชน และ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ตามกติกา

ตามประเพณีจะต้องเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ “รุ่นพี่” ที่เหลือค้างสต๊อกอีก 4 คน ขึ้นเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

คาดว่า “นายวรวิทย์” เป็นเต็งหนึ่งที่จะเถลิงเก้าอี้ประมุขศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่อย่างสะดวกโยธิน

“แม่ลูกจันทร์” ประเมินว่าก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ และตุลาการลูกผสมเก่า 4 คน ใหม่ 4 คน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯแต่งตั้งตามขั้นตอน

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดรากงอกที่หมดอายุการใช้งาน 5 คน ได้แก่ 1, นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน 2, นายชัช ชลวร 3, นายบุญส่ง กุลบุปผา 4, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และ 5,นายจรัญ ภักดีธนากุล จะต้องหยุดการวินิจฉัยคดี เพื่อส่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ตุลาการชุดใหม่ต่อไป

แสดงว่าตุลาการชุดเก่า 5 คนนี้จะสามารถวินิจฉัยคดีไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

การที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมลงมติคดียุบพรรคอนาคตใหม่ปมเงินกู้ 191 ล้านบาท “วันที่ 21 กุมภาพันธ์”

และนัดฟังคำตัดสินทันที บ่ายสามโมงเย็น วันเดียวกัน

แสดงว่าคดียุบพรรคอนาคตใหม่จะเป็น “คดีสุดท้ายทิ้งทวน” ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่าหน้าเดิมครบเซ็ต 9 คน

ปัดโธ่...เลื่อนไปตัดสินหลังสงกรานต์ไม่ได้เรอะโยม.


“แม่ลูกจันทร์”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้