ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : แต่งตั้งกรรมการ ป.ย.ป.

ซี.121 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

เรื่องสั่นสะเทือนในแวดวงราชการกรณีข้าราชการระดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน กลายเป็นโจรฆ่าชิงทรัพย์ ที่มีพฤติกรรมสุดโหดนั้น สะท้อนถึงความตกต่ำทางด้านจริยธรรมที่ข้าราชการพึงยึดถือและฉีกหน้ากระทรวงศึกษาธิการในการดูแลคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างไม่รอบคอบ

จาก ครม.มีการแต่งตั้งกรรมการใน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อีก 5 รายคือ รัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการ 3 คนได้แก่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อีก 2 คน ได้แก่ กฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ข่าวแนะนำ

กรรมการอีกชุดที่น่าสนใจคือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 9 คน ที่ ครม.แต่งตั้งคือ 1.ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ 2.วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ 3.พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต 4.พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 5.ภพ เอครพานิช 6.เบญจวรรณ สร่างนิทร 7.หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 8.จตุพร บุรุษพัฒน์ 9.มานะ นิมิตรมงคล

ส่วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 5 คน ประกอบด้วย 1.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 2.อภิชัย จันทรเสน 3.วรเวศม์ สุวรรณระดา 4.สุวณี รักธรรม 5.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

ชุดสุดท้ายเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 4 คน ดังนี้ 1.ชวลิต พิชาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง 2.วิมล ชาตะมีนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3.อดุลย์ โชตินิสากรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/ต่างประเทศ และการบริหาร 4.เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/สารนิเทศ และการบริหาร

อธิบดีใหม่ เดือนนี้มีการแต่งตั้ง 1 รายคือ วันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนที่เหลือเป็นรองปลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการกระทรวงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ อนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็น รองปลัดกระทรวง แรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง ชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง อนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง ธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของ กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็น ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ครม.คราวก่อนโน้นอนุมัติการแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3 ราย คือ ธำรงลักษณ์ ลาพินีผู้อำนวยการกองกฎหมายปกครอง เป็น กรรมการร่างกฎหมายประจำ ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน เป็น กรรมการร่างกฎหมายประจำ วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็น กรรมการร่างกฎหมายประจำ

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ป.ย.ป.แต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:23 น.