ข่าว
100 year

กกต. คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ประชาธิปัตย์ลด “พีระวิทย์” ได้คัมแบ็ก

ไทยรัฐออนไลน์28 ม.ค. 2563 16:16 น.
SHARE

กกต. คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ทำให้ประชาธิปัตย์ลดลง 1 ตำแหน่ง ขณะที่ “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” พรรคไทรักธรรม คัมแบ็กได้เป็น ส.ส.อีกรอบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า นายชาติชาย วรพิพัฒน์ กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย มีกำหนดสิบปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง นั้น

กกต. จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

2. การคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.จันทบุรี จำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3. คำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คน เหลือ 19 คน

3.2 พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร

อย่างไรก็ตาม กกต. จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายพีระวิทย์ เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียง 3 วัน ซึ่งขณะนั้น นายพีระวิทย์ ได้มีการแถลงร้องขอความเป็นธรรมด้วย. 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กกต.ส.ส.บัญชีรายชื่อคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อคำนวณ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคไทรักธรรมพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้